(Wanneer) is een automatische routetrein lonend?

Moet ik op de trein springen en wat kost het me aan tijd en geld?

Experts zijn het erover eens dat op lange termijn veel (intra)logistieke transporten geautomatiseerd zullen worden. Bedrijven voelen de druk om processen te optimaliseren als ze concurrerend willen blijven. Het is belangrijk om de digitale transformatie van de intralogistiek niet te laten verslappen.

Met STILL heeft u de juiste partner aan uw zijde om de juiste oplossing op het juiste moment te vinden. Dit betekent echter niet dat automatisering zondermeer lonend is of dat het onmiddellijk moet worden aangepakt.


De vraag naar toekomstige processen

De doorslaggevende factor voor het bedrijf is in principe niet de voor- of nadelen van automatisering, maar het antwoord op de vraag hoe de interne processen over drie of vijf jaar moeten functioneren.

Wanneer processen zoals transport of laden en lossen geautomatiseerd worden, zijn de kosten en inspanningen afhankelijk van verschillende aspecten. Het gaat hierbij om de uitgangssituatie in het bedrijf, de te gebruiken technologie, de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare gegevens en of het om nieuwbouw of een herinrichting gaat.

De automatiseringsmarkt is booming en de technologie is dynamisch. Nieuwe ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat investeringen in de nabije toekomst achterhaald zijn. Een probleem hierbij is dat er momenteel weinig standaardisatie is in de automatisering, bijvoorbeeld op het gebied van besturingssystemen. Het risico bestaat dat men afhankelijk wordt van één leverancier. STILL is al 100 jaar expert in de industrie en heeft voortdurend innovatieve, toekomstgerichte oplossingen ontwikkeld. In de loop van vele jaren hebben we waardevolle ervaring opgedaan in het ontwerpen en invoeren van geautomatiseerde routetreinen, die we ter beschikking stellen aan onze klanten.

Analyse van de behoeften

Onze aanbieding voor het gezamenlijk opstellen van concepten en specificaties

Samen beantwoorden we de vraag: welk automatiseringspotentieel ligt er in uw magazijn- en productielogistiek - en wat moet uw geautomatiseerde systeem uiteindelijk bereiken?

Resultaat: Individuele specificaties op basis van uw wensen, die u kunt gebruiken voor uw offerte. Het specificatieblad is de technische basis voor uw automatiseringsconcept.

 

Automatisch succesvol
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Wat zijn de kosten van routetreinautomatisering?

Automatisering is maatwerk. Elk project wordt individueel aangepast aan de randvoorwaarden van het betreffende bedrijf. Daarom zullen de tijd en de financiële uitgaven in iedere situatie anders zijn. We zullen om die reden eerst analyseren wat de lokale omstandigheden zijn, welke goederen worden getransporteerd en hoeveel geautomatiseerde routetreinen nodig zijn.

De investeringskosten omvatten zowel de uitrusting met voertuigen (equipmentkosten) als de projectkosten die worden gemaakt voor advies en uitvoering.

Equipmentkosten betreffen:

 • Trekkende voertuigen en hun energievoorziening (bijv. handmatig batterijwisselsysteem of automatisch batterijlaadsysteem)
 • de routetrein aanhangers (frames)
 • software
 • navigatiesysteem

In principe omvatten de kosten voor projectrealisatie:

 • Concepten ontwikkelen
 • Engineering en lay-out
 • Voertuig- en componentenproductie
 • Softwareprogrammering en - parametrisering
 • Projectmanagement
 • Voertuigaanname in de fabriek
 • Montage en inbedrijfstelling
 • Voertuigaanname op de locatie van de klant
 • CE-documentatie en -training
 • Product- en toepassingssoftwarelicenties
 • en het transport van de voertuigen naar de inzetlocatie.

Conclusie: De ervaring leert dat een minimumduur voor alle projectstappen van het eerste overleg tot de operationele invoering van een geautomatiseerde routetrein niet eenduidig kan worden bepaald en een individuele afweging vereist. De terugverdientijd is onder meer afhankelijk van het aantal ploegendiensten, het aantal te gebruiken of te vervangen voertuigen, de mate van automatisering en de hoeveelheid arbeidskosten die door geautomatiseerde processtappen worden bespaard.Vragen over automatisering

Met onze expertise ondersteunen wij u bij de analyse van uw processen en inventariseren wij het automatiseringspotentieel om uw bedrijf voor te bereiden op de toekomst.


Wij sturen u graag onze gratis whitepaper over de invoering van geautomatiseerde routetreinen als download.

Regel een callback

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Meer over dit onderwerp


Routetrein-oplossingen van STILL

 

Verklarende woordenlijst

Besturingssysteem

Het besturingssysteem bestuurt alle voertuigen die in het systeem opereren. Het ondersteunt de bestuurder bij het continu optimaliseren van het rijgedrag. Het legt de verbinding tussen een groter hostsysteem, zoals een Warehouse Control System (WCS) of een Warehouse Management System (WMS), en de voertuigen.

Routetrein

Routetreinen zijn transportmiddelen voor materiaaltransport op grondniveau. Ze bestaan meestal uit een trekkend voertuig en een of meer aanhangers die ladingdragers transporteren. Zowel het rijden als het verwerken van de lading kan handmatig of (semi-)automatisch gebeuren.

Automatisch geleide voertuigen

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) zijn volgens VDI-richtlijn 2510 als volgt gedefinieerd: Ze bestaan uit verschillende componenten die nauwkeurig moeten samenwerken bij de aansturing en de coördinatie. Deze omvatten een besturingssysteem, middelen voor het bepalen van de locatie en positie van de transportvoertuigen, middelen voor datatransmissie naar en voor de AGV-voertuigen, infrastructuur en randapparatuur (bijv. laadstations).

Dual Use

Automatisch geleide voertuigen met een Dual Use-functie kunnen zowel automatisch als met handmatige besturingsfuncties worden ingezet.