Innovatieve leider

Innovatieve leider

STILL maakt van haar toekomst geen geheim

STILL baseert zich altijd op de toekomst van de intralogistiek. Het gaat om de ontwikkeling van duurzame concepten, die recht doen aan de behoeften van de toekomst, altijd rekening houdend met de thema's globalisering en verstedelijking, flexibiliteit en individualisering, technologie, efficiëntiemanagement, energie, gegevensbescherming, demografie en milieuvriendelijkheid.

Wat betekent dit? Wij willen graag verantwoordelijkheid nemen voor mens, milieu en economie. Het gaat om innovatieve ideeën die de mondiale samenwerking op basis van gemeenschappelijke waarden op een goede manier beïnvloeden. Daar staan wij als team voor en daar ontwikkelen wij onze oplossingen voor.