De voordelen van geautomatiseerde routetreinoplossingen

Hoe u profiteert van geautomatiseerde concepten

Dankzij trends als digitale transformatie en innovatieve processen als lean productie is de productielogistiek een van de snelst ontwikkelende economische sectoren. Om tegemoet te komen aan de veranderende eisen die hiermee gepaard gaan, spelen automatiseringsoplossingen een steeds belangrijkere rol. Beslissende vragen zijn: Is een geautomatiseerde routetrein lonend voor mijn bedrijf? Wat zijn de voordelen voor mij? Zal het gebruik van een geautomatiseerde routetrein mij in staat stellen om mijn kosten voor materiaaltransport en logistiek te verlagen?


De voordelen op een rijtje

Automatiseringsoplossingen zijn al in veel pilotprojecten succesvol gebleken. Daarbij is een hele reeks voordelen geïdentificeerd die niet kunnen worden genegeerd:

 • Voorraadreductie
 • Verhoging van de leveringsfrequenties 
 • Tracking van goederen in real time 
 • Minimaliseren van fouten
 • Ruimtebesparing
 • Compensatie personeelstekorten
 • Financiële voordelen
 • Werklastverlichting voor werknemers

1. Voorraadreductie

Dankzij de sterk cyclische, geklokte toevoer met geautomatiseerde routetreinen kunnen kleine batchgroottes efficiënt worden geleverd en kunnen de voorraden in de productie aanzienlijk worden gereduceerd.

2. Verhoging van de leveringsfrequenties

Geautomatiseerde routetreinen maken een efficiënte productie mogelijk. De leveringen worden just-in-time of just-in-sequence uitgevoerd. De materiaalstroom wordt geïntegreerd in de vraagsituatie op de productiemachines en de machines worden nauwkeurig bevoorraad.

3. Real-time tracking van goederen

Door goederen in real time te volgen dankzij warehouse management software kan de kwaliteit en efficiëntie aanzienlijk worden verhoogd, terwijl zoektijden en fouten worden vermeden.

4. Minimaliseren van fouten

Zelfs kleine fouten zijn vaak al genoeg om een heel proces en dus de goederenstroom te verstoren. Het gebruik van geautomatiseerde routetreinen met de juiste monitoringsoftware helpt de operator om het foutenpercentage tot een minimum te beperken.

5. Ruimtebesparing

De ruimte voor bedrijfspanden wordt steeds schaarser, terwijl de omvang van de bedrijven toeneemt. Het doel is ruimtebesparende intralogistiek. Dankzij geautomatiseerde processen in het magazijn kunnen noodzakelijke werkbreedtes voor industriële trucks tot een minimum worden beperkt. Mobiele overslagstations maken een flexibele afhandeling mogelijk tijdens laad- en losprocessen - zelfs in de krapste ruimtes.

6. Compensatie personeelstekorten

Ook in de intralogistiek is een tekort aan personeel al enkele jaren een onvermijdelijk probleem. Het invullen van vacatures met gekwalificeerd personeel is een grote uitdaging. Geautomatiseerde of autonome routetreinen kunnen dit tekort compenseren.

7. Financiële voordelen

Handmatige activiteiten worden gereduceerd. De kosten voor onderhoud en schade aan voertuigen en machines, alsmede ongevallen met persoonlijk letsel worden tot een minimum beperkt, waardoor de kosten drastisch dalen. Dit verhoogt de voorspelbaarheid van de kosten, terwijl de voorzieningen voor ongeplande onderhoudsmaatregelen afnemen.

8. Werklastverlichting voor werknemers

In de klassieke routetrein-inzet speelt de mens letterlijk een hoofdrol. Hij gebruikt zijn spierkracht om de trolleys op en van het frame te laden en te lossen. Een automatische routetreinoplossing die inspannende handmatige handelingen als laden en lossen vervangt, is een echte meerwaarde voor de medewerkers. De productiviteit van de werknemers wordt verhoogd omdat inefficiënte rijtijden worden geëlimineerd. In plaats daarvan worden de waardetoevoegende activiteiten uitgevoerd door de operator.

"Automatisch werkeloos?"

Het onderwerp automatisering is voor veel medewerkers een nachtmerrie. De invoering van een geautomatiseerd routetreinsysteem gaat echter geenszins gepaard met ontslagen - maar ondersteunt de medewerkers door handmatige processen over te nemen en het gebrek aan personeel elders tegen te gaan.

Analyse van de behoeften

Onze aanbieding voor het gezamenlijk opstellen van concepten en specificaties

Samen beantwoorden we de vraag: welk automatiseringspotentieel ligt er in uw magazijn- en productielogistiek - en wat moet uw geautomatiseerde systeem uiteindelijk bereiken?

Resultaat: Individuele specificaties op basis van uw wensen, die u kunt gebruiken voor uw offerte. Het specificatieblad is de technische basis voor uw automatiseringsconcept.

 

Automatisch succesvol
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Redenen voor de aanschaf

De sterke koppeling van productie en logistiek, het alsmaar groeiende personeelstekort, de behoefte aan flexibele productieprocessen en digitale productie en logistiek heeft de laatste jaren geleid tot een bloeiende vraag naar automatisch geleide voertuigen. Een cruciale pijler voor soepele processen in productiebedrijven ligt in de logistiek: als het benodigde materiaal snel en betrouwbaar in de betreffende fase van de procesketen wordt aangeleverd, kunnen de tijdsbesteding en de bijbehorende kosten effectief worden geminimaliseerd.

Procesautomatisering is hier het sleutelwoord. Routetrein-oplossingen, vooral als ze geautomatiseerd zijn, zorgen voor een hoge procesefficiëntie en een solide goederenstroom. De planning van een op de individuele behoeften afgestemd routetreinsysteem vereist een bijzondere expertise, aangezien met talloze factoren rekening moet worden gehouden.

Return of Investemt (ROI)

Het rendement van de investering moet in detail worden onderzocht om ervoor te zorgen dat er op lange termijn financieel succes wordt geboekt in vergelijking met het geïnvesteerde kapitaal.

Meerploegeninzet

Werkt uw bedrijf in meerdere ploegendiensten, waardoor de personeelskosten een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten uitmaken? Vooral in drieploegendienst kan een hoge kostenreductie worden bereikt door gebruik te maken van een geautomatiseerd routetreinconcept.

Personeelssituatie

De inzet van een geautomatiseerde of autonome routetreinoplossing kan een bestaand gebrek aan personeel compenseren. Met andere woorden: daar waar chauffeurs ontbreken, kunnen automatisch geleide voertuigen een langetermijnoplossing zijn.


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol bij het succesvol implementeren van een geautomatiseerde routetreinoplossing.

Een geautomatiseerde routetrein zorgt voor een continue bevoorrading zonder leveringsfouten en voor stabiele, berekenbare bevoorradingstijden.

 

Naarmate het automatiseringsniveau toeneemt, neemt de complexiteit van de eisen voor de gegeven randvoorwaarden toe. Vooral op het gebied van lasthandling zijn er speciale ruimtevereisten, vooral met betrekking tot de benadering van het afzetgebied. Proceskennis en -definitie nemen ook evenredig toe met de toename van het automatiseringsniveau. Een coherente infrastructuur, de beschikbaarheid van de nodige gegevens (bv. 'Waar zijn mijn goederen op dit moment? Wanneer moeten ze waarheen worden getransporteerd?') en de bijbehorende informatiestroom zijn doorslaggevende criteria voor een goed functionerend geautomatiseerd routetreinconcept. Bij het gebruik van automatisch geleide voertuigen moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:

 • Omgevingsfactoren ( lay-out, beschikbare ruimte, temperatuur, vochtigheid, enz.)
 • Kwaliteit en belading van de ladingdragers (gewicht, grootte)
 • Vloerkwaliteit (wielbelasting, vlakheid, overgangen, hellingen, elektrische weerstand)

Op te lossen zaken:

 1. Beschikt u over een Warehouse Management Systeem?
 2. Hoe zit het met de beschikbaarheid van gegevens over behoeften, voorraden, verbruik?
 3. Is er een integrale wil om te veranderen en bereidheid om processen in het bedrijf te herstructureren?

Hoe flexibel of star is een geautomatiseerd routetreinconcept - en hoe toekomstbestendig is het?

Automatiseringsoplossingen in de logistiek zijn geen voorbijgaande trend. Het zijn wegwijzers voor toekomstige processen - en successen. De verschillende automatiseringsniveaus zijn zeer goed schaalbaar. Als een route eenmaal is geautomatiseerd, kan deze zonder veel moeite worden aangepast, uitgebreid en gecombineerd met andere geautomatiseerde oplossingen.


Toepassingsgebieden van geautomatiseerde routetreinoplossingen

Geautomatiseerde routetreinen worden vooral gebruikt door fabrikanten van stukgoed, assemblagelijnen in de seriemontage, in de haven- en ziekenhuislogistiek en in de recycling- en retailsector.

Typische toepassingsgebieden zijn vooral te vinden waar langere afstanden moeten worden overbrugd zonder chauffeur, en waar zware lasten moeten worden geïntegreerd in het routeaanbod van de productie. Met name de automobielindustrie is een pionier in het gebruik van geautomatiseerde routetreinsystemen; er is een brancheoverkoepelende trend in opkomst.

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) worden in het algemeen vooral gebruikt in de automobiel-, e-commerce-, productie-, voedingsmiddelen-, luchtvaart-, gezondheids-, logistieke- en retailsector.


Conclusie: Er tekent zich een brancheoverschrijdende trend af naar het gebruik van geautomatiseerde routetreinen. Automatisering in de intralogistiek is een onderwerp dat steeds actueler wordt en is, zeker met het oog op de bloeiende economie, de ideale oplossing voor het optimaliseren van processen. Geautomatiseerde routetreinconcepten zullen daarom in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen. De voordelen van een geautomatiseerde routetreinoplossing kunnen niet worden ontkend, te beginnen met een geminimaliseerd procesfoutenpercentage, de afnemende fysieke belasting van de medewerkers en op de lange termijn verhoudingsgewijs afnemende kosten.Vragen over automatisering

Met onze expertise ondersteunen wij u bij de analyse van uw processen en inventariseren wij het automatiseringspotentieel om uw bedrijf voor te bereiden op de toekomst.


Wij sturen u graag onze gratis whitepaper over de invoering van geautomatiseerde routetreinen als download.

Regel een callback

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Meer over dit onderwerp


Routetrein-oplossingen van STILL

 

Verklarende woordenlijst

Besturingssysteem

Het besturingssysteem bestuurt alle voertuigen die in het systeem opereren. Het ondersteunt de bestuurder bij het continu optimaliseren van het rijgedrag. Het legt de verbinding tussen een groter hostsysteem, zoals een Warehouse Control System (WCS) of een Warehouse Management System (WMS), en de voertuigen.

Routetrein

Routetreinen zijn transportmiddelen voor materiaaltransport op grondniveau. Ze bestaan meestal uit een trekkend voertuig en een of meer aanhangers die ladingdragers transporteren. Zowel het rijden als het verwerken van de lading kan handmatig of (semi-)automatisch gebeuren.

Automatisch geleide voertuigen

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) zijn volgens VDI-richtlijn 2510 als volgt gedefinieerd: Ze bestaan uit verschillende componenten die nauwkeurig moeten samenwerken bij de aansturing en de coördinatie. Deze omvatten een besturingssysteem, middelen voor het bepalen van de locatie en positie van de transportvoertuigen, middelen voor datatransmissie naar en voor de AGV-voertuigen, infrastructuur en randapparatuur (bijv. laadstations).

Dual Use

Automatisch geleide voertuigen met een Dual Use-functie kunnen zowel automatisch als met handmatige besturingsfuncties worden ingezet.