De route naar uw geautomatiseerde routetrein

Zo slaagt de omschakeling naar automatisering in de productielogistiek

Het tastbaar maken van automatisering in uw eigen bedrijf is een complexe onderneming die een hoog niveau van expertise vereist. Elke invoering van een geautomatiseerde routetreinoplossing moet individueel worden bekeken. 

Het antwoord op de automatiseringsvraag vergt een vooruitziende blik - de vraag is dus eerder: "Hoe moeten mijn processen over vijf of tien jaar functioneren? " STILL ondersteunt u bij het analyseren van uw processen en identificeert het automatiseringspotentieel.

Hoe kan men ervoor zorgen dat de hoge investering in een geautomatiseerd transportsysteem tot de gewenste effecten leidt?

De route naar de interne transportlogistiek van de toekomst omvat zeven sleutelfactoren waaraan het competentieteam van STILL samen met uw bedrijf werkt.

7 Sleutelfactoren voor een succesvolle implementatie van AGV's:

 1. Holistisch begrip van het project en concept met visie
 2. Technisch ontwerp / technische vereisten
 3. Strenge specificaties als technische basis voor het project
 4. Agile projectmanagement
 5. Realistisch schema met mijlpalen
 6. Integratie van de AGV's in de periferie vs. Aanpassing van de periferie aan de AGV toepassing
 7. Vroegtijdige integratie van arbeidsveiligheid, IT en productie

Met onze expertise ondersteunen wij u bij de analyse van uw processen en identificeren wij automatiseringsmogelijkheden om uw bedrijf te positioneren voor de toekomst.
Onze taken omvatten: eerste consultatie, controle van de economische efficiëntie en technische haalbaarheid, conceptplanning, opstellen van specificaties, controle van specificaties, projectondersteuning en ondersteuning bij de oplevering.


De route naar uw automatiseringsconcept

Bij de planning van een op de individuele behoeften afgestemd routesysteem moet rekening worden gehouden met drie essentiële aspecten:

 • standaardisatie van processen en transportmiddelen
 • automatisering van laad- en losprocessen
 • flexibilisering van het systeem met betrekking tot veranderende transporteisen en verstoringen

Samen met u beantwoorden onze intralogistieke specialisten de vraag: Wat moet uw geautomatiseerde systeem uiteindelijk bereiken?

Het resultaat: Een individueel specificatieblad als technische basis voor uw automatiseringsproject, gebaseerd op uw eisen, dat u kunt gebruiken voor uw aanbesteding.


Potentieanalyse:

 • Uitgebreide proces- en gegevensanalyse ter plaatse
 • Bepaling van de capaciteits- en prestatievereisten
 • Onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van AGV's

Het resultaat is een transparante en duidelijke presentatie van uw goederenstroom en een aanbevolen werkwijze voor uw automatiseringsaanpak.

Conceptontwikkeling:

 • Ontwikkeling van een doelconcept in nauwe samenwerking met u
 • Suggesties voor lay-out en omgevingsaanpassingen
 • Berekening van de verwachte voertuigvereisten
 • Bepaling van de budgetprijzen


.

Opstellen van het specificatieblad:

 • Gedetailleerde project- & procesbeschrijving (doelconcept)
 • Definitie van eisen (onder andere IT, beveiliging, operationele omgeving)
 • Opstelling van functionele specificaties als basis voor implementatie

Analyse van de behoeften

Onze aanbieding voor het gezamenlijk opstellen van concepten en specificaties

Samen beantwoorden we de vraag: welk automatiseringspotentieel ligt er in uw magazijn- en productielogistiek - en wat moet uw geautomatiseerde systeem uiteindelijk bereiken?

Resultaat: Individuele specificaties op basis van uw wensen, die u kunt gebruiken voor uw offerte. Het specificatieblad is de technische basis voor uw automatiseringsconcept.

 

Automatisch succesvol
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Wat verandert er precies in mijn huidige processen?

Bij deze vraag spelen drie aspecten een grote rol; deze hebben betrekking op bestaande apparatuur, de huidige processen en de automatisering van bestaande oplossingen en processen.

Het gebruik van de bestaande apparatuur is afhankelijk van de mate van automatisering. Dit bepaalt of het bestaande materieel, met uitzondering van de trekker, kan worden behouden. Met een toenemende mate van automatisering is dit eerder kritisch en moet dit in de loop van het overleg nader worden onderzocht.

Veranderde activiteiten vereisen meestal ook veranderde processen. Hoe deze procesaanpassing er precies uitziet, moet individueel in het project worden verduidelijkt. Ook hier is de mate van automatisering een doorslaggevende factor.

In principe is het mogelijk om reeds bestaande oplossingen en/of processen te automatiseren. Het vervangen van de bestuurder door een volledig geautomatiseerd voertuig alleen leidt echter niet tot een verandering in een procesgeoptimaliseerde lean productielogistiek.


Conclusie: De implementatie van een individueel, volledig geautomatiseerd concept vindt plaats in verschillende stappen, waarbij aspecten als rendement, de lay-out van bestaande producties en de verhoogde besturingsinspanning een grote rol spelen.

Verregaande mogelijkheden, bijvoorbeeld tussen productie en supermarkt, worden geboden door automatische transport met manuele lasthandling, aangezien hier de personeelsuitgaven worden verminderd en de capaciteitsbenutting stijgt. Met een geautomatiseerde lasthandling kan ook met zware ladingdragers een continue routetreinaanvoer van de productie worden gerealiseerd.Vragen over automatisering

Met onze expertise ondersteunen wij u bij de analyse van uw processen en inventariseren wij het automatiseringspotentieel om uw bedrijf voor te bereiden op de toekomst.

Zo komt u stap voor stap tot uw individuele doelstellingen.

Regel een callback

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Meer over dit onderwerp


Routetrein-oplossingen van STILL

 

Verklarende woordenlijst

Besturingssysteem

Het besturingssysteem bestuurt alle voertuigen die in het systeem opereren. Het ondersteunt de bestuurder bij het continu optimaliseren van het rijgedrag. Het legt de verbinding tussen een groter hostsysteem, zoals een Warehouse Control System (WCS) of een Warehouse Management System (WMS), en de voertuigen.

Routetrein

Routetreinen zijn transportmiddelen voor materiaaltransport op grondniveau. Ze bestaan meestal uit een trekkend voertuig en een of meer aanhangers die ladingdragers transporteren. Zowel het rijden als het verwerken van de lading kan handmatig of (semi-)automatisch gebeuren.

Automatisch geleide voertuigen

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) zijn volgens VDI-richtlijn 2510 als volgt gedefinieerd: Ze bestaan uit verschillende componenten die nauwkeurig moeten samenwerken bij de aansturing en de coördinatie. Deze omvatten een besturingssysteem, middelen voor het bepalen van de locatie en positie van de transportvoertuigen, middelen voor datatransmissie naar en voor de AGV-voertuigen, infrastructuur en randapparatuur (bijv. laadstations).

Dual Use

Automatisch geleide voertuigen met een Dual Use-functie kunnen zowel automatisch als met handmatige besturingsfuncties worden ingezet.