Stap voor stap richting Lean-logistiek

De weg tot invoering van routetreinen

Het potentieel van lean logistics wordt momenteel nog weinig gebruikt. De voordelen zijn duidelijk en beloven een aanzienlijk concurrentievoordeel.

„Alleen wat verandert, blijft“ is de ondernemende aanpak om in de markt flexibel te blijven en maakt uiteindelijk competatief. Lean logistics maakt gebruik van klassieke lean methodes en zet deze om in de optimalisatie van logistieke processen, bijvoorbeeld door overbodige stappen weg te laten.


De voordelen van Lean-logistiek

Een just-in-time of just-in-sequence levering wordt mogelijk:

  • just-in-time: de benodigde goederen worden precies op de juiste plaats geleverd voor verdere verwerking in termen van nauwkeurigheid van tijd en hoeveelheid
  • just-in-sequentie: de goederen worden bovendien geleverd in de correcte volgorde die nodig is voor productie wat noodzakelijk is gezien de groeiende productvariatie en individualisering

Productie zonder heftrucks vermindert het aantal benodigde voertuigen in de materiaalstroom, waardoor investering en bedrijfskosten worden bespaard.

De verwerkingstijd per ladingdrager wordt tot een minimum beperkt.

Werkprocessen worden sneller, efficiënter en veiliger.


Voor een uitgebreide argumentatie voor de introductie van routetreinen in het kader van lean logistics hebben we de Advantages of route treinsystemen voor u samengesteld.


Hoe lean is uw materiaalstroom?

Als u "JA" antwoordt op de volgende vragen over de huidige status van uw magazijn en logistiek, zou u zeker een "lean introduction" kunnen overwegen:

1. Heeft u regelmatig te maken met productieoverschotten?

2. Heeft u onnodige voorraden?

3. Zijn er vertragingen in uw procesketen?

4. Ziet u mogelijkheden om uw productieprocessen efficiënter te maken?

5. Geven uw medewerkers uiting aan hun ontevredenheid over ergonomie, arbeidsveiligheid of andere werkplekgerelateerde processen?

Routetrein adviseur

5 belangrijke vragen - start hier het routetrein-advies online!


Lean Introductie: Stap voor stap naar het Route Train Concept

Lean-Idee

1. Het magere idee

De noodzaak is bekend: u wilt uw productie geschikt maken voor de toekomst. Nadat het idee voor de introductie van Lean voor het eerst is gelanceerd, kan extern advies u helpen om de eerste stappen te zetten. Het gaat hier vooral om het geven van betekenis, het betrekken van de nodige stakeholders in het bedrijf en een gemeenschappelijk begrip, want de acceptatie door de medewerkers is een essentiële factor voor het succes van de Lean introductie.

Analyse

2. Analyse van de huidige situatie

Een lean expert neemt de processen onder de loep en onderzoekt de huidige status quo: Hoe is de productieketen gestructureerd? Hoe zijn de processen gestructureerd? Uit hoeveel trucks bestaat het huidige wagenpark? Hoe is het materiaalstroomproces georganiseerd? Waar bevinden zich overbodige activiteiten, transportroutes plaats, enz.?

Zielprüfung

3. Doelcontrole

Zonder doel is er geen strategie. Het is daarom belangrijk om de bedrijfsdoelstellingen en de doelstellingen van lean management in harmonie te brengen: wat zijn de bedrijfsdoelstellingen op korte, middellange en lange termijn? Hoe kunnen deze doelen worden bereikt met de lean methode?

Schritt 4

4. Conceptontwikkeling

De lean expert identificeert het concrete verbeterpotentieel. Dit houdt de gezamenlijke ontwikkeling van het lean concept in, bijv: welke lean methoden helpen het bedrijf vooruit te komen? Hoe kunnen processen, transportroutes, etc. worden geoptimaliseerd? Welk type inkooplogistiek is het meest geschikt - just-in-time of just-in-sequence? Heeft een Kanban-systeem zin? Is een routetrein de moeite waard? En zo ja, welk routetreinsysteem is dan het meest geschikt?

Soll-Zustand

5. Definitie van de doelstatus

Voordat het concept wordt ontwikkeld, wordt de gewenste ideale toestand geformuleerd als een visie: "Zoveel goederen worden geleverd via de kortste route op het juiste moment, precies waar ze horen. In plaats van x heftrucks is er maar één routetrein nodig. Som xy moet worden opgeslagen tot periode xy. Om dit doel te bereiken wordt een tijd en actieplan uitgewerkt.

RZ Einführung

6. Routetreinintroductie en betrokkenheid van werknemers

In de beslissing voor een routetrein komen we in actie als expert van oudsher. In proefprojecten vindt de omschakeling van vorkheftruck naar routetrein plaats voor individuele transportroutes, waarbij wij u als competente partner voor de individuele stappen bijstaan. De medewerkers kunnen zich overtuigen van de functionaliteit en het voordeel van het concept en kunnen deelnemen aan overeenkomstige trainingen. De acceptatie van de invoering van veranderde processen door de medewerkers is essentieel voor het succes van de introductie van de routetrein.

Implementierung

7. Volledige implementatie

Het Lean concept wordt door het hele bedrijf verspreid en voortdurend verder ontwikkeld. Het is een integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie en wordt door alle medewerkers geïnternaliseerd.


Procedure voor de routeplanning van de trein

Als onderdeel van de Lean introductie is de introductie van een routetrein een essentieel aspect . Als een Lean expert in het kader van de Lean Analyse heeft vastgesteld dat de introductie van een rijwegtrein de moeite waard is, dan komen wij als experts in actie en ondersteunen wij de hele processtroom.

In de eerste stap wordt de volledige materiaalstroom geanalyseerd; dit omvat het type en de hoeveelheid ladingdragers, de bron-zinkrelatie en de afstand die de industriële trucks afleggen. Deze informatie is essentieel voor de planning en implementatie van een oplossing voor een rijwegtrein en dus voor de selectie van geschikte wagens en containers.

1. type en hoeveelheid ladingdragers / goederen: welke soorten ladingdragers worden momenteel gebruikt? Welke ladingdragers moeten waarheen? 1. Welke goederen worden vervoerd in verhouding tot grootte en gewicht? ?

2. Frequentie van de ritten / bron-sink relatie:
Welke gootsteen wordt geleverd door welke bron hoe vaak? De analyse van de leveringsfrequentie geeft informatie over hoe vaak en in welke hoeveelheid goederen binnen een bepaalde periode worden vervoerd. Hieruit kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat grotere containers geschikt zijn voor de routetrein voor goederen met een grotere vraag.

3. Afgelegde afstand:
De afgelegde afstand tussen de afzonderlijke stations of tussen de goederenontvangst- en productielijnen is de belangrijkste indicator van welk routetreinsysteem het best geschikt is voor het vervoer van goederen.


Conclusie: De invoering van lean logistics is in ieder geval voordelig, maar vereist uitgebreide expertise. In de loop van de analyse zal duidelijk worden of een routetreinsysteem de moeite waard is, speciaal voor uw behoeften. Als dit het geval is, zijn wij de juiste partner voor de implementatie van een individueel routetreinsysteem op maat en staan wij volledig tot uw beschikking.Heeft u vragen over dit thema?

Uw deskundige adviseur beantwoordt graag al uw vragen over uw routetreinintroductie. Bel u ons of laat ons u terugbellen.

Meer weten: Lean Introductie: Stap voor stap naar het Route Train Concept

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

 


Meer over dit thema


Trekkers - De elektrische trekkers van STILL