Brandstofceltechnologie

Intralogistiek met waterstofaandrijving

Intralogistiek aandrijven met waterstof

De keuze tussen kosteneffectieve intralogistiek en een klimaatneutrale aanpak is al lang verleden tijd. Innovatieve energiesystemen, zoals brandstofceltechnologie, maken het mogelijk dat uw industriële trucks naadloos in meerploegendienst kunnen worden ingezet, zonder daarbij CO2 uitstoot te veroorzaken. Basis hiervoor is het gebruik van duurzaam geproduceerde, groene waterstof.


De voordelen van fuel cell technologie

Toepassing

 • Bespaart tijd omdat de batterij niet hoeft te worden vervangen
 • Hoge beschikbaarheid van de truck door snelle vultijd van ca. 2-3 minuten
 • Continue energietoevoer zonder prestatieverlies
 • Binnen en buiten inzetbaar met inzettijden tot 8 uur

Infrastructuur

 • Ruimtebesparende en flexibele inzet van dispensers (brandstofpompen) langs de transportroutes
 • Geen opslag- of laadstations nodig
 • Geen ventilatiesystemen nodig
 • Waterstof kan zelf worden opgewekt met behulp van elektrolyse

Milieuvriendelijk

 • Geen uitstoot - enige 'afvalproducten' zijn water/stoom
 • Schone energiebron - ideaal voor hygiënekritische sectoren
 • Reductie van de carbon footprint
 • Geen gebruik van schaarse delfstoffen

Fuel cell technologie

Trucks met brandstofcellen

STILL biedt u de mogelijkheid om geselecteerde trucks af fabriek als 'fuel cell ready' versie te bestellen, vergelijkbaar met de 'Li-ion ready' optie. Bij deze optie wordt de truck ontworpen om plaats te bieden aan een specifieke brandstofcel en kan de fuel cell, indien gewenst, achteraf worden geïntegreerd.

Hoe meer waterstofaangedreven industriële trucks in gebruik zijn, hoe efficiënter het brandstofcelenergiesysteem. Daarom hebben wij 24 V, 48 V en 80 V brandstofcelsystemen beschikbaar voor ons assortiment orderverzamelaars, trekkers, hoogheffende pallettrucks, reachtrucks en vorkheftrucks.

In het algemeen is brandstofceltechnologie ideaal voor inzetsituaties met een hoog aantal bedrijfsuren of voor meerploegendiensten.

Componenten van de waterstofinfrastructuur

Bij de overstap naar een brandstofcelenergiesysteem is het belangrijk dat u beschikt over de juiste trucks en de nodige infrastructuur. Deze omvat in hoofdzaak:

 • Trucks met brandstofcellen
 • Waterstoftankstations (dispensers)
 • Waterstofopslagfaciliteiten
 • Een toevoer van waterstof, bijvoorbeeld via leveringen of eigen productie (elektrolyse)

Als uw intralogistieke partner levert STILL brandstofceltrucks en werken we samen met internationaal gerenommeerde partners om ervoor te zorgen dat er een complete energieoplossing (brandstofcellen en brandstofinfrastructuur) gerealiseerd wordt.


Energiebronnen voor de intralogistieke toekomst

Waterstof als energiebron

Een kleine molecuul met een hoop energie. In de wereld van energiebronnen is waterstof de toekomst. Dankzij het gebruik van regeneratief geproduceerde elektriciteit kan het op klimaatneutrale wijze worden geproduceerd, en is het ideaal voor industriële toepassingen, warmte- en energieopwekking, en voor mobiliteit en intralogistiek. Waterstof is 14 keer lichter dan lucht, niet giftig, niet corrosief en niet radioactief. Waterstof is niet vatbaar voor zelfontbranding en brandt schoon met een kleurloze vlam. Kortom, waterstof zit boordevol energie en kan worden geproduceerd als een groenere, CO2-neutrale duurzame energiebron.

Brandstofcellen in de intralogistiek

Als we het hebben over brandstofcellen voor industriële trucks, bedoelen we 'batterijvervangingsmodules' (BVM's). Een BVM is een gesloten systeem en komt qua vorm, grootte en gewicht overeen met een specifiek batterijcompartiment. De BVM bevat alle componenten die nodig zijn om elektriciteit op te wekken, zoals de brandstofcellen, de waterstoftank, tankpoorten en een kleine lithium-ion accu.

Zodra de tank met waterstof is gevuld, wat slechts enkele tellen duurt, produceert de brandstofcel elektrische energie voor de beoogde toepassing, direct aan boord van de truck. Bij dit proces wordt zuivere waterdamp of water uitgestoten. De geïntegreerde lithium-ion accu fungeert als energiebuffer en voorziet de truck van een constante energiestroom. Overtollige of teruggewonnen energie wordt tijdelijk opgeslagen, zodat de truck pieken in het elektriciteitsverbruik, bijvoorbeeld bij het heffen van een lading, gemakkelijk kan opvangen.


Fuel cell technologie in actie

Carrefour

Al in 2018 introduceerde de Franse supermarktketen Carrefour een waterstofaangedreven vloot van 137 trucks met STILL magazijntechnologie in haar nieuwe logisitiek centrum in Vendin-Le-Vieil in Noord-Frankrijk. Met het uit twee fasen bestaande HyLIFT-EUROPE-project, dat werd gefinancierd door de EU, zetten de partners een mijlpaal voor het gebruik van waterstof als alternatieve energiebron en tonen ze aan dat deze technologie betrouwbaar is in zware dagelijkse logistieke operaties.

Corstyrène

Eind 2021 wordt het allereerste groene waterstoftankstation op het eiland Corsica geopend, op de productielocatie van het in thermische isolatie gespecialiseerde Corstyrène in Aléria. De elektrolyse die wordt gebruikt om de benodigde waterstof te produceren, zal worden gevoed met maximaal 99 kWc afkomstig van zonnepanelen die op de parkeerplaats van de fabriek zijn geïnstalleerd. In de eerste fase zal dit genoeg energie opleveren om zeven STILL RX 20 vorkheftrucks met brandstofcellen te vullen.

FAQ's over brandstofceltechnologie

Wat is de waarde van waterstof voor de intralogistiek?

De EU heeft zichzelf ten doel gesteld "Green EU 2050" te verwezenlijken. Dat wil zeggen dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Het doel is CO2-emissies te verminderen. Een van de manieren om broeikasgassen te verminderen is het gebruik van groene waterstof, H2, die op klimaatneutrale wijze kan worden omgezet in energie en warmte. Het gebruik van groene waterstof in de intralogistiek zou dus een belangrijke hefboom kunnen zijn om de CO2-uitstoot volledig te elimineren. In combinatie met andere logistieke toepassingen, bijvoorbeeld een waterstofaangedreven vloot van zware vrachtwagens, kunnen synergieën worden gecreëerd en de bedrijfskosten sterk worden teruggedrongen.

Waarom zijn er verschillende “kleuren” waterstof?

Om het "Green EU" doel te bereiken, moet "groene waterstof" worden geproduceerd en gebruikt. De kleur van de waterstof verwijst naar het extractieproces. Groene waterstof wordt geproduceerd uit duurzame niet-uitputbare energiebronnen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van energie uit windenergie of zonne-energie. Daarnaast is er "grijze waterstof", die tegenwoordig nog steeds wordt gebruikt. Bij de productie van grijze waterstof wordt meestal aardgas onder hitte omgezet in waterstof en CO2. De CO2 komt vervolgens ongebruikt in de atmosfeer terecht, waardoor het broeikaseffect wereldwijd toeneemt: bij de productie van één ton waterstof komt ongeveer 10 ton CO2 vrij. Blauwe waterstof is grijze waterstof, maar de CO2 daarvan wordt tijdens de productie afgevangen en opgeslagen. De CO2 die bij de productie van waterstof vrijkomt, komt dus niet in de atmosfeer terecht, en de waterstofproductie kan als CO2-neutraal op de balans worden aangemerkt. Waterstof die wordt geproduceerd door de thermische ontleding van methaan (methaanpyrolyse) wordt turquoise waterstof genoemd. In plaats van CO2 wordt hierbij vaste koolstof geproduceerd.

Wat gebeurt er in een brandstofcel?

In een brandstofcel wordt de getankte waterstof omgezet in water door toevoeging van zuurstof uit de lucht. Deze chemische reactie wekt elektrische energie op die wordt gebruikt om het voertuig aan te drijven.

Wat is een fuel cell in de intralogistiek?

Als we het hebben over brandstofcellen in de intralogistiek, dan hebben we het over een "batterijvervangingsmodule" (BVM). Deze batterijvervangingsmodule is een gesloten totaalsysteem en komt qua vorm, afmetingen en gewicht overeen met een specifiek batterijcompartiment. De BVM bevat alle componenten die nodig zijn om elektriciteit op te wekken, zoals de brandstofcellen (waar de chemische reactie plaatsvindt), een waterstoftank (350 bar), tankpoorten, een lithium-ion accu, ontvochtiger voor het absorberen van het proceswater, een compressor, een ventilator, een luchtfilter, elektronica en andere componenten.

Hoe lang kan ik rijden met een volle tank?

Brandstofcellen voor intralogistieke toepassingen zijn zo ontworpen dat de truck tot één shift kan blijven rijden. De werkelijke duur is echter afhankelijk van de individuele toepassing bij de klant. Het grootste voordeel van een brandstofcelsysteem is de sterk gereduceerde tanktijd van 2-3 minuten.

Kunnen mijn bestaande STILL trucks worden omgebouwd voor brandstofcellen?

Nee. STILL biedt momenteel alleen de "Fuel Cell-ready" optie af fabriek aan. Retrofitten van bestaande voertuigen is niet mogelijk.

Wat wordt bedoeld met 'brandstofcelinfrastructuur'?

De benodigde waterstof is vergelijkbaar met diesel voor vorkheftrucks met verbrandingsmotor. De productie, het transport, de opslag en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn bij waterstof echter anders. De infrastructuur kan variëren - afhankelijk van de vraag of de waterstof ter plaatse door elektrolyse wordt geproduceerd, of per trailer wordt geleverd. Mogelijke componenten zijn:

 • Waterstofoplegger, als H2 wordt geleverd
 • Waterstof elektrolyzer, als H2 ter plaatse wordt geproduceerd, b.v. door windenergie of zonne-energie
 • Hogedrukcompressor
 • Hogedruk tussenopslag
 • Pijpleidingsysteem
 • Dispenser (automaat voor het tanken van H2)
Welke juridische overwegingen komen kijken bij het gebruik van brandstofceltechnologie?

Voor het gebruik, het bijtanken en de opslag van een brandstofcel of een voertuig met brandstofcelaandrijving in combinatie met een waterstofinfrastructuur moeten nationale en/of regionale wetten/voorschriften in acht worden genomen. Afhankelijk van de locatie moeten lokale regelgevende instanties, brandweerkorpsen en verzekeringsmaatschappijen bij de planning en de bouw worden betrokken. Voor de bouw van de waterstofinfrastructuur zijn er gespecialiseerde planners en bouwdeskundigen die advies kunnen verstrekken.

Hoe wordt het gebruik van brandstofceltechnologie aangemoedigd?

Er zijn verschillende instellingen die subsidies verstrekken, waaronder:

Hoe krijg ik een brandstofcelsubsidie?

De subsidieprogramma's zijn gelimiteerd in tijd en hebben een vast budget. In het algemeen moet een geïnteresseerde partij het subsidiebudget aanvragen via een subsidieaanvraag en concurreert zij met andere aanvragers. De focus ligt op de omvang van de CO2-besparing. Hoe hoger de besparingen, hoe groter de kans op een positieve subsidiereactie.

Hoeveel subsidie is er mogelijk voor brandstofceltechnologie?

Het verschilt per financieringsregeling.
De aangeboden subsidie van NOW GmbH bedroeg in 2020 bijvoorbeeld 5 miljoen euro. Industriële trucks met waterstofaandrijving kwamen in aanmerking voor 40% van de extra investeringskosten ten opzichte van "normale" trucks.
Voor 2021 is het NIP van plan zijn derde oproep tot het indienen van financieringsaanvragen te publiceren, waarbij het financieringsquotum opnieuw op 40% van de extra investeringskosten is vastgesteld. Naast industriële trucks is ook opnieuw financiering beschikbaar voor de noodzakelijke waterstofinfrastructuur. Een overzicht van de huidige beschikbare subsidieaanbiedingen vindt u hier: Sponsoraanbiedingen - NOW GmbH.

Voorbeeldberekening van het sponsorbedrag:

Kosten vorkheftruck (batterij)€ 30.000
Kosten vorkheftruck (brandstofcel)€ 55.000
Extra investeringskosten (batterij vs. brandstofcel)€ 25.000
Subsidiepercentage volgens NIP40%
Subsidie per vorkheftruck€ 10.000

Neem contact met ons op

Meer weten? Neem contact met ons op.

+31 78 684 520 0

Meer weten: Brandstofcel Technologie

Uw lokale contactpersoon zal uw vragen graag beantwoorden.

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Misschien heeft u ook interesse in