Privacybeleid

U en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons!

STILL Intern Transport B.V. is blij dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. We vertrouwen dan ook op een integere samenwerking als u onze websites bezoekt.

Naleving van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging zijn voor ons vanzelfsprekend. Onze medewerkers en gevolmachtigden zijn verplicht de wettelijke regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming na te komen.

De rechtsgronden van de Europese gegevensbescherming zijn voornamelijk vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). In de volgende alinea's wordt u in detail op de hoogte gebracht van de aard, het toepassingsgebied en de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons online platform en de websites die daaraan zijn gekoppeld. Bovendien willen wij u via deze privacyverklaring inlichten over de rechten die u ter beschikking staan.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens in de zin van de AVG en overige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg
Germany
Tel.: +49 (1804) 7 84 55 33
Telefax: +49 (0180)-200 62 00
E-Mail: gdpr@still.nl
Website: www.still.nl

Uw contactpersoon voor gegevensbescherming

Transparantie is voor ons zeer belangrijk. Bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens die verband houden met informatie, rectificatie, blokkering of het wissen van de gegevens, het intrekken van eerder verleende toestemming, maar ook bij opmerkingen of klachten, kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Aan de uitoefening van uw rechten zijn voor u geen kosten verbonden.

KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
E-Mail: dataprotection@kiongroup.com

Verzameling van algemene toegangsgegevens en informatie

Bij elk bezoek aan onze website verzendt de browser op uw eindapparaat automatisch een reeks gegevens en informatie naar de server van onze website/toepassing. Deze gegevens en informatie worden tijdelijk in een logbestand opgeslagen. Noch deze gegevens noch andere persoonsgegevens van u worden opgeslagen.
Zonder dat u hiervoor actief actie onderneemt, kunnen daarbij de volgende gegevens worden verzameld en worden opgeslagen tot deze automatisch worden gewist:

 • het IP-adres van uw verzoekende apparaat met internetaansluiting;
 • de tijd en datum van uw toegang tot de website;
 • de website/toepassing van waaruit de toegang heeft plaatsgevonden (referrer-URL);
 • type en versie van de door u gebruikte browser;
 • het besturingssysteem van uw computer met internetaansluiting;
 • de naam van uw internetserviceprovider;
 • de subsites die via ons toegangssysteem op uw website zijn geactiveerd;
 • de bestanden die zijn gedownload van onze website (bijv. pdf- of Word-documenten)

De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 sublid f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van de gegevensverzameling. Bij het gebruik van de algemene toegangsgegevens trekt STILL GmbH derhalve geen directe conclusies met betrekking tot uw persoonlijke identiteit. Het IP-adres van uw eindapparaat en de overige hierboven vermelde gegevens zijn vooral nodig om de volgende redenen:

 • inzicht verkrijgen in en statistische evaluatie van het gebruikersgedrag;
 • correcte doorgifte van de inhoud van onze website;
 • optimalisering van de inhoud van onze website en de publiciteit voor de website;
 • garanderen van de duurzame werking van onze technologiesystemen en van de techniek van onze website;
 • mogelijkheid om instanties voor strafvervolging in geval van een cyberaanval de benodigde informatie te verstrekken

De gegevens worden automatisch gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken. Bij gegevens die nodig zijn om de website beschikbaar te stellen, gebeurt dit wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. Gegevens die in logbestanden worden opgeslagen, worden uiterlijk na 7 dagen automatisch gewist.

Verwerking van persoonsgegevens

Het online platform van STILL Intern Transport B.V. kan in principe worden gebruikt zonder opgave van persoonsgegevens. Als u echter gebruik wilt maken van de diensten die via onze website worden aangeboden, kan verwerking van uw persoonsgegevens vereist zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd uitdrukkelijk plaats in overeenstemming met de AVG, de nieuwe BDSG en de TMG (de Duitse wet inzake telecommunicatiediensten), alsmede de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op STILL Intern Transport B.V.. Dit betekent dat de gegevens van gebruikers uitsluitend worden verwerkt als dit wettelijk is toegestaan, bijv. als de gegevensverwerking wettelijk verplicht is, de gebruiker toestemming heeft gegeven of als wij een gerechtvaardigd belang hebben in de zin van art. 6, lid 1, sublid b van de AVG.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die expliciet worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Hieronder valt informatie zoals uw naam, uw post- of e-mailadres, uw telefoonnummer, uw woonplaats, uw (online)-identificering of ander bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan uw fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Uw persoonsgegevens worden door ons, naast de toegangsgegevens, alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons doorgeeft, bijv. als onderdeel van een enquête, contactverzoek, aanmelding voor een nieuwsbrief of voor de uitvoering van een online bestelling. Persoonsgegevens worden bovendien alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn en ten behoeve van doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven of voor zover dit wettelijk is toegestaan. Indien uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt - met name voor commerciële doeleinden - zal STILL Intern Transport B.V. u hiervoor altijd vooraf expliciet om toestemming vragen.

STILL-producten kunnen via de online shop van STILL worden besteld. In de Algemene voorwaarden van de online shop leest u welke gegevensverwerking in verband hiermee plaatsvindt.

STILL Nieuwsbrief, Webinars en Marketingautomatisering

Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van innovaties en actuele aanbiedingen van STILL en van wat er zich allemaal afspeelt in de branche.

Indien u in het bijbehorende invoerveld uw e-mailadres en uw voor- en achternaam hebt opgegeven, op de knop 'Aanmelden voor nieuwsbrief' hebt geklikt en uw aanmelding hebt bevestigd via de link die naar het door u opgegeven e-mailadres is verzonden (de double-opt-in-procedure), verwerken en gebruiken wij uw e-mailadres om u periodiek de gewenste nieuwsbrief toe te zenden. Het abonnement op de nieuwsbrief is vrijwillig en uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sublid a van de AVG en wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief van STILL.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de internetdiensten van Flatrate, een aanbieder van nieuwsbrieven die zorgt voor de automatische verzending van gepersonaliseerde e-mails. Flatrate-Newsletter.de is een dienst van Indoblo Commerce Limited, filiaal Duitsland, Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. Hiertoe hebben wij met de aanbieder een overeenkomst conform art. 28 van de AVG afgesloten, waarin de aanbieder zich verplicht de gebruikersgegevens in overeenstemming met onze instructies en in naleving van de Europese standaard voor gegevensbescherming te verwerken.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder 'flatrate newsletter' www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie en in de algemene voorwaarden https://www.flatrate-newsletter.de/agb.

Indien u onze nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen, kunt u uw gegevens te allen tijde uit de mailinglist laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail aan info@still.nl U kunt zich ook in de nieuwsbrief zelf via een afmeldingslink afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Clevercast

Om webinars via het internet te kunnen uitvoeren, maakt STILL GmbH gebruik van de Clevercast-softwareoplossing, een product van Rambla BVBA. Het privacybeleid van Rambla BVBA is te vinden op: https://www.rambla.be/privacy-policy/

Voor het houden van webinars slaan we het e-mailadres en de naam op van de deelnemers aan het webinar die zij via het registratieformulier aanleveren. Wij geven deze gegevens door aan Clevercast, gevestigd in De Winterstraat 26, 2140 Borgerhout, België.

Tussen u en Clevercast wordt een versleutelde verbinding tot stand gebracht. De geluids- of beeldinformatie die tijdens deze sessie wordt verzonden, wordt door STILL GmbH opgenomen voor later gebruik. Enerzijds om de deelnemers te voorzien van een opname, anderzijds om deze te gebruiken voor marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij dit voorafgaand aan het webinar aankondigen.

Bovendien verwerkt Clevercast de referrer, de user-agent en het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgestuurd, uitsluitend met het oog op het opstellen van statistieken. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar verwerkt tot statistieken die op geen enkele wijze te herleiden zijn tot individuele deelnemers.

"Als een deelnemer uit Clevercast wordt verwijderd, worden al zijn of haar persoonlijke gegevens automatisch gewist. Als een webinar door Clevercast wordt verwijderd, worden alle gegevens van alle deelnemers automatisch verwijderd. Alle gegevens worden opgeslagen op de eigen servers van Clevercast, die zich in privé-racks in verschillende afzonderlijke ISO 27001-conforme datacenters binnen de EU bevinden."

Het Clevercast-privacybeleid is te vinden op: https://www.clevercast.com/privacy-policy/.

Contact opnemen

Als u contact opneemt met ons bedrijf - via het contactformulier of e-mail - worden uw gegevens inclusief de door u verstrekte persoonlijke contactgegevens verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek conform art. 6, lid 1, sublid b van de AVG (voor de uitvoering van precontractuele maatregelen).

Met het oog op het genereren van leads en ten behoeve van een duurzame, succesvolle dialoogmarketing met onze doelgroepen werken wij met het Lead Management System (LMS) - een dienst van lead on GmbH, Am Kanal 16-18 in 14467 Potsdam. Hiertoe hebben wij met de aanbieder een overeenkomst conform art. 28 van de AVG afgesloten, waarin de aanbieder zich verplicht de gebruikersgegevens in overeenstemming met onze instructies en in naleving van de Europese standaard voor gegevensbescherming te verwerken.

Overige informatie over het privacybeleid van de aanbieder vindt u op: www.leadon.de/impressum/

Sollicitatie

Wanneer u via onze STILL-website solliciteert, worden uw persoonsgegevens, zoals contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en de door u beschikbaar gestelde sollicitatiedocumenten (begeleidend schrijven, cv en referenties) verwerkt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om sollicitatie- en instellingsprocessen uit te voeren. De gegevens worden versleuteld overgedragen.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw sollicitatie in te trekken en al uw persoonsgegevens te laten verwijderen. In dit geval worden uw gegevens gewist en wordt uw sollicitatie uit het sollicitatieproces verwijderd.

Link naar Workday recruiting privacybeleid: www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/

 

 

STILL's online platform en website-optimalisatie

Gebruik van cookies

Wij willen u graag beter leren kennen, zodat wij onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren en beter in staat zijn uw wensen ten aanzien van ons gebruik van uw persoonsgegevens te respecteren. Daarom maken wij op onze website op grond van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG gebruik van zogenaamde cookies (van onszelf en van derden) en van vergelijkbare technologieën.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die overal ter wereld en in Duitsland worden toegepast. Als u onze website bezoekt, maakt uw browser automatisch cookies, die door onze server op de harde schijf van uw eindapparaat (computer of mobiel apparaat) worden geplaatst. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan en bevatten geen virussen, trojaanse paarden of overige schadelijke software. In het cookiebestand wordt informatie opgeslagen die verband houdt met uw specifieke eindapparaat. Onze cookies bevatten geen informatie die te herleiden is naar specifieke personen. De cookies die door onze servers worden geplaatst, kunnen bovendien alleen door ons en niet door websites van derden worden gelezen.

Om het gebruik van ons platform voor u plezieriger te maken, gebruiken wij zogenaamde sessie-cookies, waarmee wij kunnen kunnen zien of u afzonderlijke pagina's van onze websites al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch gewist, zodra u onze website hebt verlaten. Om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten, maken wij tevens gebruik van tijdelijke cookies, die gedurende een specifieke periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze pagina's opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze website bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gebruikt, zodat u deze niet opnieuw hoeft op te geven.

Daarnaast plaatsen wij cookies om uw gebruik van onze website statistisch vast te leggen, onze online diensten voortdurend te kunnen evalueren en optimaliseren en om u informatie te tonen die specifiek op uw behoeften is afgestemd. Met behulp van deze cookies herkennen wij bij uw volgende bezoek automatisch dat u onze website al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na een specifieke periode automatisch gewist. De meeste browsers zijn zo geconfigureerd dat cookies automatisch worden geaccepteerd. In onze cookie-richtlijn vindt u meer informatie en configuratie-opties voor het gebruik van onze technologieën. 

Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u geen gebruik wilt maken van de voordelen van cookies, kunt u deze functie in uw browser volledig uitschakelen. U moet er dan wel rekening mee houden dat dit de functionaliteit van ons platform kan beperken. Daarnaast is de opslagduur van de cookies afhankelijk van het doel van de cookies en worden niet alle cookies even lang opgeslagen. In de volgende lijst vindt u meer informatie over het uitschakelen of beheren van uw cookie-instellingen in uw browser:

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/

Wanneer je onze website bezoekt, word je geïnformeerd over het gebruik van cookies voor verschillende doeleinden via een infobanner ("cookie-banner"). De cookiebanner verwijst ook naar deze privacyverklaring.

STILL maakt gebruik van de volgende cookies voor de onderstaande specifieke doeleinden:

 

Cookie naamAanbiederDoelToestemming CategorieVervaldatum
cookieConsentMellowmessage GmbHOpslaan van de overeengekomen categorieënverplicht1 jaar
mmKitContentSplashTeaserEnabledMellowmessage GmbHStel de teaser-display inverplicht30 dagen
testMellowmessage GmbHTest cookie om te controleren of deze al dan niet kunnen worden ingesteldverplichtsessie
mobileOrDesktopForceMobileMellowmessage GmbHOpslag van informatie waarover de gebruiker de voorkeur geeft (cookie voor nieuw website-systeem)verplicht30 dagen
stillMobileOrDesktopMellowmessage GmbHOpslag van informatie waarover de gebruiker de voorkeur geeft (cookie voor nieuw website-systeem)verplicht30 dagen
newsOverviewLastScrollPositionMellowmessage GmbHonthoud de laatste scroll positieverplicht1 dag
newsOverviewCurrentPageMellowmessage GmbHonthoud de laatste paginaverplicht1 dag
usedTrucksSearchVersionMellowmessage GmbHversie van de gebruikte truck zoekopdrachtverplichtoneindig
postLikesMellowmessage GmbHbewaar de likes per postverplicht1 dag
Generischer Name, Fallback "user-settings"Mellowmessage GmbHbewaar de gebruikers interface settingsverplicht1 jaar
MMABTESTMellowmessage GmbHDe toegewezen variant opslaanstatistiekensessie
PHPSESSIDMellowmessage GmbHSessie cookie voor de serververplichtsessie
mat_epMatelsoIdentificatie van de gebruikerstatistieken2 years
mat_telMatelsoIdentificatie van de gebruikerstatistieken14 maanden
_fbpMetaIdentificatie van de gebruikermarketing3 maanden
_fbcMetabewaar laatste bezoekmarketing2 years
_gidGoogleIdentificatie van de gebruikerstatistieken1 dag
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID]GoogleIdentificatie van de gebruiker en verlaging van de aanvraagprijsstatistieken1 minuut
_gaGoogleIdentificatie van de gebruikerstatistieken2 years
_gat_UA-[CONTAINER-ID]Googleverlaging van de aanvraagprijsstatistieken1 minuut
_et_coideTrackerIdentificatie van de gebruikerstatistieken2 years
BT_sdceTrackerBevat Base64-gecodeerde gegevens van de huidige bezoekerssessie (verwijzer, aantal pagina's, aantal seconden sinds het begin van de sessie), die worden gebruikt voor personaliseringsdoeleindenstatistiekensessie
isSdEnabledeTrackerHerkenning of de schuifdiepte van de bezoeker wordt gemetenstatistieken1 dag
BT_ctsteTrackerWordt alleen gebruikt om te detecteren of cookies al dan niet zijn geactiveerd in de browser van de bezoeker (alleen als cookies zijn geactiveerd).statistiekensessie
BT_pdceTrackerBevat Base64-gecodeerde gegevens van de huidige bezoekerssessie (verwijzer, aantal pagina's, aantal seconden sinds het begin van de sessie), die worden gebruikt voor personaliseringsdoeleindenstatistieken1 jaar
Trengo_VisitorToken Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_widgetClosedTime Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_panelState Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_Visitor Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_Session Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing sessie

Google Analytics

Teneinde configuratie op basis van behoeften en continue optimalisatie van onze websites te garanderen, maken wij op grond van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG (gerechtvaardigd belang) gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, hierna Google genoemd. Daarbij worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en wordt een specifiek soort cookies gebruikt. De informatie over uw gebruik van deze website die door de cookie is gegenereerd wordt normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert als zodanig de Europese standaard voor gegevensbescherming na te leven.

Wij wijzen u erop dat Google Analytics op onze websites alleen wordt gebruikt met geactiveerde IP-anonimisering '_anonymizeIp()'. Dat houdt in dat de IP-adressen van gebruikers binnen het grondgebied van de Europese Unie of in andere lidstaten die deelnemen aan de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte door Google worden ingekort, om te voorkomen dat de adressen te herleiden zijn tot personen. Alleen bij wijze van uitzondering worden volledige IP-adressen naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie om namens ons te evalueren hoe ons online platform door onze gebruikers wordt gebruikt, rapporten op te stellen over de activiteiten binnen het online platform en om ons te voorzien van verdere diensten die samenhangen met het gebruik van dit online platform en het internet. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt.

De IP-adressen die in het kader van Google Analytics door uw browser worden verzonden, worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Als u als gebruiker wilt voorkomen dat gegevens die zijn gegenereerd door de cookie met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt, kunt u dit doen door de add-on voor het uitschakelen van Google Analytics te downloaden en installeren. De browser-add-on is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera op: tools.google.com/dlpage/gaoptout

In plaats van de browser-plugin of in browsers op mobiele apparaten is het mogelijk via deze link een Link te plaatsen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst nog gegevens binnen deze website verzamelt. Uw browser moet hiervoor de opslag van cookies wel toestaan. Als u uw cookies regelmatig wist, moet u bij elk nieuw bezoek aan deze website op de link klikken.

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar policies.google.com

Google Data Studio

Op grond van art. 1, sublid f van de AVG (gerechtvaardigd belang) gebruiken wij een aanvullend databeheerprogramma van Google Analytics - Google Data Studio (beta-versie) - voor het maken van visuele door de gebruiker gedefinieerde rapporten en interactieve dynamische dashboards voor onze gebruikers.

Hierbij gebruiken wij de gegevens van Google Analytics en geen andere interfaces met gegevensbronnen (zoals Google AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, MySQL, Google Tabellen, YouTube Analytics etc.). Dit webprogramma vereist geen lokale toepassing en kan via het web worden gestart. Toegang wordt verkregen via een browser en de gegevens worden direct gekoppeld via Google Data Studio.
Ga voor meer informatie over het gebruik van Google Data Studio naar:
support.google.com/datastudio/answer/6283323

e-Tracker

Op de STILL-website worden met behulp van technologieën van de analysedienst - etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg -, gegevens verzameld en opgeslagen ten behoeve van marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Dit gebeurt op grond van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG (gerechtvaardigd belang).

Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Hiervoor worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal in het cachegeheugen van uw internetbrowser worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser elke keer wordt herkend. De persoonsgegevens die met behulp van de technologie van etracker worden verzameld, worden niet zonder afzonderlijk gegeven toestemming van betrokkenen gebruikt om de identiteit van bezoekers van onze website vast te stellen en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de (toekomstige) verzameling en opslag van gegevens. Om bezwaar te maken tegen de verzameling en opslag van gegevens in de toekomst, kunt u met de volgende link een opt-out-cookie van etracker krijgen, die ervoor zorgt dat er voortaan geen bezoekersgegevens van uw browser door etracker worden verzameld en opgeslagen.

Er wordt dan door etracker een opt-out-cookie met de naam 'cntcookie' geplaatst. U wordt verzocht deze cookie niet te wissen, zolang u uw bezwaar wilt handhaven.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van etracker op:
www.etracker.com/en/data-privacy/

 

 

 

 

Microsoft-programma's

Op basis van artikel 6, lid 1 f AVG (gerechtvaardigd belang) maken onze onlinediensten tevens gebruik van de conversietracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads plaatst daarbij een cookie op uw computer wanneer u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing advertentie. Dit stelt Microsoft Bing en ons in staat om te achterhalen dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt, naar een doelpagina (conversiepagina) doorgestuurd werd en op onze website beland is. Op deze wijze kunnen we alleen het aantal gebruikers vaststellen dat via een klik op een Bing advertentie op een conversiepagina is beland. De identiteit van de gebruikers en hun persoonlijke gegevens worden hierdoor niet doorgegeven.

Wanneer u deze tracking niet wenst, kunt u de plaatsing van een daarvoor vereist cookie weigeren. U kunt dit bijvoorbeeld direct in uw browserinstelling configureren die verantwoordelijk is voor het deactiveren van automatisch geplaatste cookies.

Onder Privacy bij Microsoft vindt u gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming en de cookies die bij Microsoft Bing worden gebruikt.

 

Integratie van diensten en inhoud van derden

 

Algemene informatie

Als flexibel bedrijf is het voor ons zeer belangrijk om aanwezig en bereikbaar te zijn overal waar onze klanten zijn. Op grond van art. 6, lid 1, sublid (f) van de AVG (gerechtvaardigd belang) zijn daarom op onze websites sociale plug-ins en links van sociale netwerken zoals Meta, LinkedIn, XING, Google+ en YouTube geïntegreerd. Het achterliggende, commerciële doel hiervan moet worden beschouwd als gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk is ervoor verantwoordelijk dat de activiteiten van het netwerk voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming.

Daarnaast maken wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. ons belang in de analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG) of op grond van uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sublid a van de AVG, gebruik van dienstenplatforms van derden om de inhoud en diensten van deze dienstenplatforms te integreren.

Voordat verbinding tot stand wordt gebracht met de aanbieder, moet u uitdrukkelijk akkoord gaan met de hierna beschreven procedure en gegevensdoorgifte:

Links naar de internetpagina's van aanbieders van sociale media zijn te herkennen aan hun bedrijfslogo. Als u op een link van een sociale-mediadienst klikt, komt u terecht op de bedrijfspagina van STILL op de website van de desbetreffende sociale-mediadienst. Houd er rekening mee dat zodra u op een link klikt, er een verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de sociale-mediadienst, waarna specifieke gegevens aan de aanbieder van de sociale-mediadienst kunnen worden verzonden. Bijvoorbeeld:

 • uw naam en e-mailadres bij de verificatie in het kader van het registratieproces;
 • adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt;
 • datum en tijd van het verzoek van de website of de activering van de link;
 • gegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem;
 • IP-adres van het verzoekende eindapparaat met internetaansluiting.

Als u als lid bij de desbetreffende sociale-mediadienst bent aangemeld, kan de sociale-mediadienst deze gegevens aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de sociale-mediadienst koppelen. U kunt deze mogelijkheid van koppeling met uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten, als u zich vooraf afmeldt van uw gebruikersaccount. De servers van de sociale-mediadiensten bevinden zich in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. Wij wijzen erop dat in deze landen de wet niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau waarborgt als in de lidstaten van de Europese Unie. STILL Intern Transport B.V. heeft geen invloed op de omvang van de gegevens, het soort gegevens en het doel van de gegevens die door aanbieders van sociale-mediadiensten worden verwerkt. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de sociale-mediakanalen die wij gebruiken:

Meta

Op grond van ons gerechtvaardigd belang maken wij - STILL GmbH - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, gebruik van de sociale plug-ins van het sociale netwerk Meta. Aanbieder is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, hierna 'Meta' genoemd. De plug-ins kunnen interactieve elementen of inhoud visualiseren zoals video's, grafieken, of tekstartikelen en zijn herkenbaar aan het logo van Meta (witte letter 'f' tegen een blauwe achtergrond en termen als 'like', 'vind ik leuk' of een afbeelding van een omhoog gestoken duimpje) of worden gekenmerkt door de 'Meta Social Plug-In'-extensie. U kunt de lijst met sociale plug-ins van Meta hier bekijken: developers.facebook.com/docs/plugins/

Het sociale platform Meta is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee zich aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming te houden.

Zodra een gebruiker een functie van het online platform met een dergelijke plug-in activeert, brengt het eindapparaat van de gebruiker een rechtstreekse verbinding met de servers van Meta tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Meta direct naar het eindapparaat van de gebruiker verzonden en door Meta geïntegreerd met het online platform. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden gemaakt. Wij wijzen u erop dat wij geen enkele invloed hebben op de omvang van de gegevens die Meta met behulp van deze plug-in verzamelt.

Daarnaast zorgt de integratie van de plug-in ervoor dat Meta over de informatie beschikt dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het online platform heeft geopend. Als de gebruiker bij Meta is aangemeld, kan Meta het bezoek aan diens Meta-account koppelen. Als er interactie plaatsvindt tussen de gebruiker en de plug-ins (bijv. doordat de gebruiker op de like-knop klikt of een opmerking plaatst), wordt deze informatie direct naar Meta verzonden en daar opgeslagen. Ook als de gebruiker geen lid is van Meta, bestaat de mogelijkheid dat Meta diens IP-adres herkent en opslaat. Volgens de informatie van Meta wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Als een gebruiker al lid is van Meta en niet wil dat Meta via dit online platform gegevens van hem verzamelt en koppelt aan de lidmaatschapsgegevens die Meta van hem heeft opgeslagen, moet hij zich voor het gebru