Privacybeleid

U en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons!

STILL Intern Transport B.V. is blij dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. We vertrouwen dan ook op een integere samenwerking als u onze websites bezoekt.

Naleving van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging zijn voor ons vanzelfsprekend. Onze medewerkers en gevolmachtigden zijn verplicht de wettelijke regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming na te komen.

De rechtsgronden van de Europese gegevensbescherming zijn voornamelijk vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). In de volgende alinea's wordt u in detail op de hoogte gebracht van de aard, het toepassingsgebied en de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons online platform en de websites die daaraan zijn gekoppeld. Bovendien willen wij u via deze privacyverklaring inlichten over de rechten die u ter beschikking staan.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens in de zin van de AVG en overige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
3340 LJ Hendrik Ido Ambacht
Telefoon: +31-78-68 45 200
Fax: +31-78-68 45 299
E-Mail: gdpr@still.nl
Website: www.still.nl

Verzameling van algemene toegangsgegevens en informatie

Bij elk bezoek aan onze website verzendt de browser op uw eindapparaat automatisch een reeks gegevens en informatie naar de server van onze website/toepassing. Deze gegevens en informatie worden tijdelijk in een logbestand opgeslagen. Noch deze gegevens noch andere persoonsgegevens van u worden opgeslagen.
Zonder dat u hiervoor actief actie onderneemt, kunnen daarbij de volgende gegevens worden verzameld en worden opgeslagen tot deze automatisch worden gewist:

 • het IP-adres van uw verzoekende apparaat met internetaansluiting;
 • de tijd en datum van uw toegang tot de website;
 • de website/toepassing van waaruit de toegang heeft plaatsgevonden (referrer-URL);
 • type en versie van de door u gebruikte browser;
 • het besturingssysteem van uw computer met internetaansluiting;
 • de naam van uw internetserviceprovider;
 • de subsites die via ons toegangssysteem op uw website zijn geactiveerd;
 • de bestanden die zijn gedownload van onze website (bijv. pdf- of Word-documenten)

De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 sublid f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van de gegevensverzameling. Bij het gebruik van de algemene toegangsgegevens trekt STILL GmbH derhalve geen directe conclusies met betrekking tot uw persoonlijke identiteit. Het IP-adres van uw eindapparaat en de overige hierboven vermelde gegevens zijn vooral nodig om de volgende redenen:

 • inzicht verkrijgen in en statistische evaluatie van het gebruikersgedrag;
 • correcte doorgifte van de inhoud van onze website;
 • optimalisering van de inhoud van onze website en de publiciteit voor de website;
 • garanderen van de duurzame werking van onze technologiesystemen en van de techniek van onze website;
 • mogelijkheid om instanties voor strafvervolging in geval van een cyberaanval de benodigde informatie te verstrekken

De gegevens worden automatisch gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken. Bij gegevens die nodig zijn om de website beschikbaar te stellen, gebeurt dit wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. Gegevens die in logbestanden worden opgeslagen, worden uiterlijk na 7 dagen automatisch gewist.

Verwerking van persoonsgegevens

Het online platform van STILL Intern Transport B.V. kan in principe worden gebruikt zonder opgave van persoonsgegevens. Als u echter gebruik wilt maken van de diensten die via onze website worden aangeboden, kan verwerking van uw persoonsgegevens vereist zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd uitdrukkelijk plaats in overeenstemming met de AVG, de nieuwe BDSG en de TMG (de Duitse wet inzake telecommunicatiediensten), alsmede de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op STILL Intern Transport B.V.. Dit betekent dat de gegevens van gebruikers uitsluitend worden verwerkt als dit wettelijk is toegestaan, bijv. als de gegevensverwerking wettelijk verplicht is, de gebruiker toestemming heeft gegeven of als wij een gerechtvaardigd belang hebben in de zin van art. 6, lid 1, sublid b van de AVG.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die expliciet worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Hieronder valt informatie zoals uw naam, uw post- of e-mailadres, uw telefoonnummer, uw woonplaats, uw (online)-identificering of ander bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan uw fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Uw persoonsgegevens worden door ons, naast de toegangsgegevens, alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons doorgeeft, bijv. als onderdeel van een enquête, contactverzoek, aanmelding voor een nieuwsbrief of voor de uitvoering van een online bestelling. Persoonsgegevens worden bovendien alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn en ten behoeve van doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven of voor zover dit wettelijk is toegestaan. Indien uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt - met name voor commerciële doeleinden - zal STILL Intern Transport B.V. u hiervoor altijd vooraf expliciet om toestemming vragen.

STILL-producten kunnen via de online shop van STILL worden besteld. In de Algemene voorwaarden van de online shop leest u welke gegevensverwerking in verband hiermee plaatsvindt.

STILL Nieuwsbrief, Webinars en Marketingautomatisering

Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van innovaties en actuele aanbiedingen van STILL en van wat er zich allemaal afspeelt in de branche.

Indien u in het bijbehorende invoerveld uw e-mailadres en uw voor- en achternaam hebt opgegeven, op de knop 'Aanmelden voor nieuwsbrief' hebt geklikt en uw aanmelding hebt bevestigd via de link die naar het door u opgegeven e-mailadres is verzonden (de double-opt-in-procedure), verwerken en gebruiken wij uw e-mailadres om u periodiek de gewenste nieuwsbrief toe te zenden. Het abonnement op de nieuwsbrief is vrijwillig en uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sublid a van de AVG en wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief van STILL.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de internetdiensten van Flatrate, een aanbieder van nieuwsbrieven die zorgt voor de automatische verzending van gepersonaliseerde e-mails. Flatrate-Newsletter.de is een dienst van Indoblo Commerce Limited, filiaal Duitsland, Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. Hiertoe hebben wij met de aanbieder een overeenkomst conform art. 28 van de AVG afgesloten, waarin de aanbieder zich verplicht de gebruikersgegevens in overeenstemming met onze instructies en in naleving van de Europese standaard voor gegevensbescherming te verwerken.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder 'flatrate newsletter' www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie en in de algemene voorwaarden

https://www.flatrate-newsletter.de/agb.

Indien u onze nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen, kunt u uw gegevens te allen tijde uit de mailinglist laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail aan info@still.nl U kunt zich ook in de nieuwsbrief zelf via een afmeldingslink afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Clevercast

Om webinars via het internet te kunnen uitvoeren, maakt STILL GmbH gebruik van de Clevercast-softwareoplossing, een product van Rambla BVBA. Het privacybeleid van Rambla BVBA is te vinden op: https://www.rambla.be/privacy-policy/

Voor het houden van webinars slaan we het e-mailadres en de naam op van de deelnemers aan het webinar die zij via het registratieformulier aanleveren. Wij geven deze gegevens door aan Clevercast, gevestigd in De Winterstraat 26, 2140 Borgerhout, België.

Tussen u en Clevercast wordt een versleutelde verbinding tot stand gebracht. De geluids- of beeldinformatie die tijdens deze sessie wordt verzonden, wordt door STILL GmbH opgenomen voor later gebruik. Enerzijds om de deelnemers te voorzien van een opname, anderzijds om deze te gebruiken voor marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij dit voorafgaand aan het webinar aankondigen.

Bovendien verwerkt Clevercast de referrer, de user-agent en het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgestuurd, uitsluitend met het oog op het opstellen van statistieken. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar verwerkt tot statistieken die op geen enkele wijze te herleiden zijn tot individuele deelnemers.

"Als een deelnemer uit Clevercast wordt verwijderd, worden al zijn of haar persoonlijke gegevens automatisch gewist. Als een webinar door Clevercast wordt verwijderd, worden alle gegevens van alle deelnemers automatisch verwijderd. Alle gegevens worden opgeslagen op de eigen servers van Clevercast, die zich in privé-racks in verschillende afzonderlijke ISO 27001-conforme datacenters binnen de EU bevinden."

Het Clevercast-privacybeleid is te vinden op: https://www.clevercast.com/privacy-policy/.

Contact opnemen

Als u contact opneemt met ons bedrijf - via het contactformulier of e-mail - worden uw gegevens inclusief de door u verstrekte persoonlijke contactgegevens verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek conform art. 6, lid 1, sublid b van de AVG (voor de uitvoering van precontractuele maatregelen).

Met het oog op het genereren van leads en ten behoeve van een duurzame, succesvolle dialoogmarketing met onze doelgroepen werken wij met het Lead Management System (LMS) - een dienst van lead on GmbH, Am Kanal 16-18 in 14467 Potsdam. Hiertoe hebben wij met de aanbieder een overeenkomst conform art. 28 van de AVG afgesloten, waarin de aanbieder zich verplicht de gebruikersgegevens in overeenstemming met onze instructies en in naleving van de Europese standaard voor gegevensbescherming te verwerken.

Overige informatie over het privacybeleid van de aanbieder vindt u op: www.leadon.de/impressum/

Friendly Captcha

Data Privacy Information for Friendly Captcha (Bot and Spam Protection)

This data privacy information is provided by us as the website operator, and it relates to the “Friendly Captcha” service which we use.

Our website uses the “Friendly Captcha” service provided by Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Germany (www.friendlycaptcha.com). Friendly Captcha GmbH acts as our processor. Friendly Captcha is an innovative, privacy-friendly protection solution designed to make it more difficult for automated programs and scripts (“bots”) to use our website. Friendly Captcha thus protects our website from abuse.

1) How it works

We have integrated program code from Friendly Captcha (“Protection Software”) into certain areas of our website (e.g., in a contact form). This means that the visitor’s end device connects to Friendly Captcha’s servers in the context of the protected area (e.g., when sending a contact form). 

The visitor’s browser is sent a puzzle from Friendly Captcha. The complexity of the puzzle depends on various risk factors. The visitor’s end device solves the puzzle, using certain system resources, and sends the solution to our web server. Our server contacts the Friendly Captcha server via an interface and receives a response stating whether the puzzle has been solved correctly by the end device. 

The visitor’s browser transmits the connection data, environment data, interaction data, and functional data described in more detail below to Friendly Captcha (see Point 4 for information about the data). Friendly Captcha analyzes this data and determines how probable it is that the visitor is a human user or a bot; it then transmits the result to us.

Depending on this outcome, we can deal with the access to our website or to individual functions as human or potentially non-human.

 

2) Purpose 

All of the above data will only be used to identify and deal with potential bots and risks as described above. The purpose of the processing is therefore to ensure the security and functionality of our website.

We do not use the data to identify a natural person or for marketing purposes.

 

3) Storage period 

If personal data is stored, this data will be erased within 30 days.

 

4) Processed data The following data will be processed solely for the security purposes stated above:

Connection data

 • HTTP request data, i.e., data that is generated every time a website is visited (e.g., user agent, browser type, operating system) and the referencing website, protocols, and ports used

 • IP address: IP addresses are only stored by Friendly Captcha in hashed form (one-way encryption), and they do not enable us or Friendly Captcha to draw any conclusions about individual persons
 • Connection exchange data: technical information on how a connection was established between the browser and the Friendly Captcha server Network statistics, such as bandwidth

   

Environment data

 • Browser properties and settings (e.g., preferred language, installed fonts, local time)
 • Device data (e.g., available memory, screen resolution, operating system)
 • Technical data related to program code execution (e.g., error codes, browser events) 

 

Interaction data

 • Times, frequencies, and statistics of key presses, however, without this enabling conclusions to be drawn about specific text entries, e.g., by only taking function keys such as Enter or Delete into account
 • Scrolling and mouse movements Adjustments to windows, e.g., resizing

 

Functional data, e.g.,

 • Version, status, and configuration data of the protection software Software components used Random metrics (e.g., session ID)
 • Technical counters (e.g., number of repeated connection attempts)
 • Data on the execution of program code Puzzle solutions

 

The following data is only stored in the browser’s session storage for the duration of the browser session and is essential for ensuring the security of the website:

A random session ID (frc_sid), the number of loads of the protection software modules (frc_sc), the number of requests and repeated connection attempts (frc_rc), and the solutions to the puzzles and their solution context (frc_sol). 

We do not place HTTP cookies and we do not store any data in the browser’s persistent storage.

 

5) Legal basis

Insofar as data can be attributed to a person, the legal basis for its processing is our legitimate interests in protecting our website from improper access by bots, thus protecting against spam and against attacks (e.g., mass requests), Art. 6 (1) (f) GDPR.

 

6) Data recipient

Friendly Captcha acts as our processor, subject to instructions and for specified purposes. Except for the outcome of the classification into bot or human user, the above-mentioned data is processed by Friendly Captcha only and is not passed on to us.

Friendly Captcha uses hosting services provided by Hetzner Online GmbH (Germany) and SCALEWAY S.A.S (France) for hosting and delivery of the content.

 

7) Additional information

Additional information, in particular our contact details as the controller as per data privacy legislation and the contact details of our data protection officer as well as information concerning your rights under the GDPR, is available in the data privacy information on our website that we have integrated Friendly Captcha into.

STILL's online platform en website-optimalisatie

 

Gebruik van cookies

Persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van cookies. Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die op deze website worden gebruikt. U kunt uw cookie-instellingen hier of in de voettekst van deze website wijzigen.

Op onze website gebruiken we de tool voor toestemmingsbeheer CCM19, een dienst van Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Duitsland ("CCM 19"). Met de tool kunt u uw voorkeur voor het gebruik van cookies op deze site opslaan. De gegevens worden verwerkt voor het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemmingen voor gegevensverwerking.

Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Tijdens dit proces wordt onder andere de volgende informatie verzameld en verzonden naar CCM19 (server gevestigd in Duitsland): datum en tijd waarop de pagina werd opgevraagd, een willekeurige ID, toestemmingsstatus. U kunt meer te weten komen over de gegevensverwerking door CCM19 op: https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html.

Wij verwerken de gegevens niet zelf, de gegevens worden opgeslagen als een logbestand. De logbestanden van websitebezoekers worden alleen geraadpleegd na voorafgaande toestemming en met toestemming van de gebruiker. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6(1)(c) GDPR.

STILL maakt gebruik van de volgende cookies voor de onderstaande specifieke doeleinden:

 

Cookie naamAanbiederDoelToestemming CategorieVervaldatum
cookieConsentMellowmessage GmbHOpslaan van de overeengekomen categorieënverplicht1 jaar
mmKitContentSplashTeaserEnabledMellowmessage GmbHStel de teaser-display inverplicht30 dagen
testMellowmessage GmbHTest cookie om te controleren of deze al dan niet kunnen worden ingesteldverplichtsessie
mobileOrDesktopForceMobileMellowmessage GmbHOpslag van informatie waarover de gebruiker de voorkeur geeft (cookie voor nieuw website-systeem)verplicht30 dagen
stillMobileOrDesktopMellowmessage GmbHOpslag van informatie waarover de gebruiker de voorkeur geeft (cookie voor nieuw website-systeem)verplicht30 dagen
newsOverviewLastScrollPositionMellowmessage GmbHonthoud de laatste scroll positieverplicht1 dag
newsOverviewCurrentPageMellowmessage GmbHonthoud de laatste paginaverplicht1 dag
usedTrucksSearchVersionMellowmessage GmbHversie van de gebruikte truck zoekopdrachtverplichtoneindig
postLikesMellowmessage GmbHbewaar de likes per postverplicht1 dag
Generischer Name, Fallback "user-settings"Mellowmessage GmbHbewaar de gebruikers interface settingsverplicht1 jaar
MMABTESTMellowmessage GmbHDe toegewezen variant opslaanstatistiekensessie
PHPSESSIDMellowmessage GmbHSessie cookie voor de serververplichtsessie
mat_epMatelsoIdentificatie van de gebruikerstatistieken2 years
mat_telMatelsoIdentificatie van de gebruikerstatistieken14 maanden
_fbpMetaIdentificatie van de gebruikermarketing3 maanden
_fbcMetabewaar laatste bezoekmarketing2 years
_gidGoogleIdentificatie van de gebruikerstatistieken1 dag
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID]GoogleIdentificatie van de gebruiker en verlaging van de aanvraagprijsstatistieken1 minuut
_gaGoogleIdentificatie van de gebruikerstatistieken2 years
_gat_UA-[CONTAINER-ID]Googleverlaging van de aanvraagprijsstatistieken1 minuut
_et_coideTrackerIdentificatie van de gebruikerstatistieken2 years
BT_sdceTrackerBevat Base64-gecodeerde gegevens van de huidige bezoekerssessie (verwijzer, aantal pagina's, aantal seconden sinds het begin van de sessie), die worden gebruikt voor personaliseringsdoeleindenstatistiekensessie
isSdEnabledeTrackerHerkenning of de schuifdiepte van de bezoeker wordt gemetenstatistieken1 dag
BT_ctsteTrackerWordt alleen gebruikt om te detecteren of cookies al dan niet zijn geactiveerd in de browser van de bezoeker (alleen als cookies zijn geactiveerd).statistiekensessie
BT_pdceTrackerBevat Base64-gecodeerde gegevens van de huidige bezoekerssessie (verwijzer, aantal pagina's, aantal seconden sinds het begin van de sessie), die worden gebruikt voor personaliseringsdoeleindenstatistieken1 jaar
Trengo_VisitorToken Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_widgetClosedTime Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_panelState Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_Visitor Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing lokale opslag, geen vervaldatum
Trengo_Session Trengo Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatbox van de website. marketing sessie
prism_*ActiveCampaignInteractie opslaan en volgenmarketingwordt twee jaar bewaard

_li_id

Leadinfo Leadinfo plaatst twee first party cookies waarmee alleen STILL inzage krijgt in het gedrag op de website. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en worden niet gedeeld met andere partijen. Analytics wordt twee jaar bewaard

_li_ses

Leadinfo Leadinfo plaatst twee first party cookies waarmee alleen STILL inzage krijgt in het gedrag op de website. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en worden niet gedeeld met andere partijen. Analytics wordt enkel in de huidige sessie gebruikt

Google Analytics 4

Wij gebruiken Google Analytics 4 op deze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Wij gebruiken Google Analytics 4 om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Door de statistieken te evalueren, kunnen we onze inhoud voortdurend verbeteren en onze website nog interessanter voor u maken.

Google Analytics 4 maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken.

Informatie over uw gebruik van de website, die wordt verkregen met behulp van cookies, wordt regelmatig doorgestuurd naar servers van Google en opgeslagen door Google. Verdere doorgifte aan de servers van Google LLC in de VS en opslag daar is niet uitgesloten.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat uw apparaat doorgeeft wanneer u de website gebruikt, standaard alleen automatisch anoniem verzameld en verwerkt, wat betekent dat de verzamelde informatie niet direct aan een bepaalde persoon kan worden gekoppeld. Deze automatische anonimisering wordt uitgevoerd doordat Google het IP-adres dat door uw apparaat wordt verzonden, inkort om de laatste cijfers te verwijderen binnen lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER).

We hebben uw toestemming verkregen om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 6(1)(1)(a) GDPR. Uw toestemming omvat ook de overdracht van de gegevens naar de VS met het risico dat gegevens worden ingezien door autoriteiten. 

Google evalueert voor ons de informatie over het gebruikersgedrag op onze website, maakt hierover rapporten en gebruikt de gegevens om ons als website-exploitant verdere diensten te leveren met betrekking tot website- en internetgebruik.

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden en afgekort, niet samengevoegd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.
Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen (of dat Google Analytics 4 wordt gedeactiveerd), kunt u dit hier op elk gewenst moment instellen via onze cookietoest.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website. Download en installeer hiervoor de browser add-on die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Dit betekent ook dat het IP-adres niet langer wordt geregistreerd. Hierdoor voorkomt u ook dat Google Analytics 4 uw gegevens verwerkt.

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6(1)(a) GDPR, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren.

De volgende gegevens worden standaard verzameld voor dit doel:

 • Stad
 • Breedtegraad (van de stad)
 • Lengtegraad (van de stad)
 • Minor-versie van de browser
 • User-agent string van de browser
 • Merk apparaat
 • Model apparaat
 • Naam van het apparaat
 • Minor-versie van het besturingssysteem
 • Minor-versie van het platform
 • Schermresolutie

Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met Art. 6(1)(a) GDPR, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, waaronder voor cross-device conversies. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als je de apparaatoverkoepelende analyse wilt stoppen, kun je de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van je Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en Meer informatie over Google Signals vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=en

We kunnen ook de functie "Demografische gegevens" van Google Analytics 4 gebruiken op onze website. Demografische gegevens zijn specifieke informatie over groepen mensen.
Met deze functie kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses (bekend als demografie) van de gebruikers van onze site. De gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google, het Google Display Network en bezoekersgegevens van derden. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account. Het is echter ook mogelijk om Google Analytics 4 uit te schakelen zoals hierboven beschreven. Download en installeer gewoon de browser add-on die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Hier vindt u aanvullende informatie:
Met betrekking tot de voorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
Het privacybeleid van Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
Met betrekking tot Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=en

Google Data Studio

Op grond van art. 1, sublid f van de AVG (gerechtvaardigd belang) gebruiken wij een aanvullend databeheerprogramma van Google Analytics - Google Data Studio (beta-versie) - voor het maken van visuele door de gebruiker gedefinieerde rapporten en interactieve dynamische dashboards voor onze gebruikers.

Hierbij gebruiken wij de gegevens van Google Analytics en geen andere interfaces met gegevensbronnen (zoals Google AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, MySQL, Google Tabellen, YouTube Analytics etc.). Dit webprogramma vereist geen lokale toepassing en kan via het web worden gestart. Toegang wordt verkregen via een browser en de gegevens worden direct gekoppeld via Google Data Studio.
Ga voor meer informatie over het gebruik van Google Data Studio naar:
support.google.com/datastudio/answer/6283323

e-Tracker

Op de STILL-website worden met behulp van technologieën van de analysedienst - etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg -, gegevens verzameld en opgeslagen ten behoeve van marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Dit gebeurt op grond van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG (gerechtvaardigd belang).

Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Hiervoor worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal in het cachegeheugen van uw internetbrowser worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser elke keer wordt herkend. De persoonsgegevens die met behulp van de technologie van etracker worden verzameld, worden niet zonder afzonderlijk gegeven toestemming van betrokkenen gebruikt om de identiteit van bezoekers van onze website vast te stellen en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de (toekomstige) verzameling en opslag van gegevens. Om bezwaar te maken tegen de verzameling en opslag van gegevens in de toekomst, kunt u met de volgende link een opt-out-cookie van etracker krijgen, die ervoor zorgt dat er voortaan geen bezoekersgegevens van uw browser door etracker worden verzameld en opgeslagen.

Er wordt dan door etracker een opt-out-cookie met de naam 'cntcookie' geplaatst. U wordt verzocht deze cookie niet te wissen, zolang u uw bezwaar wilt handhaven.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van etracker op:
www.etracker.com/en/data-privacy/

Leadinfo

Wij maken gebruik van de leadgeneratiedienst van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. Deze herkent bezoeken van bedrijven aan onze website aan de hand van IP-adressen en toont ons hiervoor openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt het domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en de diensten te verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.leadinfo.com. Op deze pagina https://www.leadinfo.com/nl/opt-out/ heeft u een opt-out mogelijkheid. In het geval van een opt-out worden uw gegevens niet langer verzameld door Leadinfo.

Microsoft-programma's

Op basis van artikel 6, lid 1 f AVG (gerechtvaardigd belang) maken onze onlinediensten tevens gebruik van de conversietracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads plaatst daarbij een cookie op uw computer wanneer u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing advertentie. Dit stelt Microsoft Bing en ons in staat om te achterhalen dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt, naar een doelpagina (conversiepagina) doorgestuurd werd en op onze website beland is. Op deze wijze kunnen we alleen het aantal gebruikers vaststellen dat via een klik op een Bing advertentie op een conversiepagina is beland. De identiteit van de gebruikers en hun persoonlijke gegevens worden hierdoor niet doorgegeven.

Wanneer u deze tracking niet wenst, kunt u de plaatsing van een daarvoor vereist cookie weigeren. U kunt dit bijvoorbeeld direct in uw browserinstelling configureren die verantwoordelijk is voor het deactiveren van automatisch geplaatste cookies.

Onder Privacy bij Microsoft vindt u gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming en de cookies die bij Microsoft Bing worden gebruikt.

Integratie van diensten en inhoud van derden

 

Algemene informatie

Als flexibel bedrijf is het voor ons zeer belangrijk om aanwezig en bereikbaar te zijn overal waar onze klanten zijn. Op grond van art. 6, lid 1, sublid (f) van de AVG (gerechtvaardigd belang) zijn daarom op onze websites sociale plug-ins en links van sociale netwerken zoals Meta, LinkedIn, XING, Google+ en YouTube geïntegreerd. Het achterliggende, commerciële doel hiervan moet worden beschouwd als gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk is ervoor verantwoordelijk dat de activiteiten van het netwerk voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming.

Daarnaast maken wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. ons belang in de analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG) of op grond van uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sublid a van de AVG, gebruik van dienstenplatforms van derden om de inhoud en diensten van deze dienstenplatforms te integreren.

Voordat verbinding tot stand wordt gebracht met de aanbieder, moet u uitdrukkelijk akkoord gaan met de hierna beschreven procedure en gegevensdoorgifte:

Links naar de internetpagina's van aanbieders van sociale media zijn te herkennen aan hun bedrijfslogo. Als u op een link van een sociale-mediadienst klikt, komt u terecht op de bedrijfspagina van STILL op de website van de desbetreffende sociale-mediadienst. Houd er rekening mee dat zodra u op een link klikt, er een verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de sociale-mediadienst, waarna specifieke gegevens aan de aanbieder van de sociale-mediadienst kunnen worden verzonden. Bijvoorbeeld:

 • uw naam en e-mailadres bij de verificatie in het kader van het registratieproces;
 • adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt;
 • datum en tijd van het verzoek van de website of de activering van de link;
 • gegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem;
 • IP-adres van het verzoekende eindapparaat met internetaansluiting.

Als u als lid bij de desbetreffende sociale-mediadienst bent aangemeld, kan de sociale-mediadienst deze gegevens aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de sociale-mediadienst koppelen. U kunt deze mogelijkheid van koppeling met uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten, als u zich vooraf afmeldt van uw gebruikersaccount. De servers van de sociale-mediadiensten bevinden zich in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. Wij wijzen erop dat in deze landen de wet niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau waarborgt als in de lidstaten van de Europese Unie. STILL Intern Transport B.V. heeft geen invloed op de omvang van de gegevens, het soort gegevens en het doel van de gegevens die door aanbieders van sociale-mediadiensten worden verwerkt. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de sociale-mediakanalen die wij gebruiken:

Meta

Op grond van ons gerechtvaardigd belang maken wij - STILL GmbH - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, gebruik van de sociale plug-ins van het sociale netwerk Meta. Aanbieder is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, hierna 'Meta' genoemd. De plug-ins kunnen interactieve elementen of inhoud visualiseren zoals video's, grafieken, of tekstartikelen en zijn herkenbaar aan het logo van Meta (witte letter 'f' tegen een blauwe achtergrond en termen als 'like', 'vind ik leuk' of een afbeelding van een omhoog gestoken duimpje) of worden gekenmerkt door de 'Meta Social Plug-In'-extensie. U kunt de lijst met sociale plug-ins van Meta hier bekijken: developers.facebook.com/docs/plugins/Het sociale platform Meta is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee zich aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming te houden.

Zodra een gebruiker een functie van het online platform met een dergelijke plug-in activeert, brengt het eindapparaat van de gebruiker een rechtstreekse verbinding met de servers van Meta tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Meta direct naar het eindapparaat van de gebruiker verzonden en door Meta geïntegreerd met het online platform. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden gemaakt. Wij wijzen u erop dat wij geen enkele invloed hebben op de omvang van de gegevens die Meta met behulp van deze plug-in verzamelt.

Daarnaast zorgt de integratie van de plug-in ervoor dat Meta over de informatie beschikt dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het online platform heeft geopend. Als de gebruiker bij Meta is aangemeld, kan Meta het bezoek aan diens Meta-account koppelen. Als er interactie plaatsvindt tussen de gebruiker en de plug-ins (bijv. doordat de gebruiker op de like-knop klikt of een opmerking plaatst), wordt deze informatie direct naar Meta verzonden en daar opgeslagen. Ook als de gebruiker geen lid is van Meta, bestaat de mogelijkheid dat Meta diens IP-adres herkent en opslaat. Volgens de informatie van Meta wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Als een gebruiker al lid is van Meta en niet wil dat Meta via dit online platform gegevens van hem verzamelt en koppelt aan de lidmaatschapsgegevens die Meta van hem heeft opgeslagen, moet hij zich voor het gebruik van ons online platform afmelden bij Meta en zijn cookies wissen. Aanvullende instellingen voor het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden zijn beschikbaar in de profielinstellingen van Meta op: www.meta.com/settings. Gedetailleerde informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Meta, alsmede informatie over uw rechten en uw mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Meta op: www.meta.com/about/privacy/

LinkedIn

Op grond van ons gerechtvaardigd belang maken wij - STILL Intern Transport B.V. - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, gebruik van de functies van het sociale netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Elke keer dat u een pagina van ons opent die functionaliteit van LinkedIn bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van LinkedIn. LinkedIn krijgt informatie dat u onze internetpagina's met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de knop 'Aanbevelen' van LinkedIn klikt, terwijl u bent aangemeld bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen zicht hebben op de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt. Uw rechten en uw mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Aanvullende informatie over de opt-out-procedure vindt u hier:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING

Op grond van ons gerechtvaardigd belang maken wij - STILL Intern Transport B.V. - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, gebruik van de functies van het sociale netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Elke keer dat u een pagina van ons opent die functionaliteit van XING bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van XING. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden nadrukkelijk geen IP-adressen opgeslagen en er vindt geen analyse plaats van het gebruikersgedrag.

Uw rechten en uw mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van XING: www.xing.com/app/share

Instagram

Wij, STILL GmbH, gebruiken op basis van onze legitieme belangen voor het analyseren, optimaliseren en economisch exploiteren van ons online aanbod als bedoeld in artikel 6 lid 1 punt f van de AVG, de functies van het sociale netwerk Instagram. De aanbieder van dit sociale netwerk is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

YouTube

Op grond van ons gerechtvaardigd belang hebben wij - STILL Intern Transport B.V. - met het oog op analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG, functies van de webdienst YouTube voor het weergeven en afspelen van video's geïntegreerd. De aanbieder van deze functies is YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide modus voor gegevensbescherming, waarin volgens de informatie van de aanbieder pas gebruikersgegevens worden opgeslagen als het afspelen van de video('s) wordt gestart. Zodra de weergave van een embedded YouTube-video start, plaatst YouTube cookies, om informatie te verzamelen over het gebruikersgedrag. Deze zijn bedoeld om statistische gegevens te verzamelen over video's, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Elke keer dat de website van STILL Intern Transport B.V. wordt bezocht, wordt ongeacht of er een embedded video wordt afgespeeld, verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick', dat buiten ons bedrijf om verdere gegevensverwerkingsprocessen kan activeren.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het privacybeleid van YouTube op: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

Google Tag Manager

De STILL-website maakt op grond van ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. het belang van analyse, optimalisatie en efficiënte exploitatie van ons online platform in de zin van art. 6, lid 1, sublid f van de AVG), gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen codes op websites via een interface worden beheerd. Het programma Google Tag Manager implementeert alleen codes. Er worden geen cookies geplaatst en er worden geen persoonsgegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere codes, die eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als codes op domein- of cookie-niveau zijn uitgeschakeld, blijft deze uitschakeling voor alle trackingcodes van kracht, mits deze met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Uitgebreide informatie over Google Tag Manager kunt u vinden op de volgende link: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Google-Maps

De STILL-website gebruikt de component 'Google Maps' voor de weergave van kaarten en het maken van routebeschrijvingen. Google Maps wordt geëxploiteerd door de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten, hierna 'Google' genoemd.

Door gebruik te maken van deze website verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat automatisch verzamelde gegevens en door hemzelf verstrekte gegevens (inclusief IP-adres) door Google, diens vertegenwoordigers of door derden worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sublid a van de AVG.

Daarnaast plaatst Google elke keer dat de component 'Google Maps' wordt geopend een cookie, om bij de weergave van de pagina waarop de component 'Google Maps' is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en gebruikersgegevens te verwerken. Deze cookie wordt normaal gesproken niet gewist bij het sluiten van de browser, maar verloopt na een specifieke periode, tenzij u de cookie al eerder handmatig hebt verwijderd.

Als u niet akkoord gaat met de verwerking van deze gegevens, kunt u de dienst van 'Google Maps' uitschakelen om te voorkomen dat er gegevens naar Google worden verzonden. Hiervoor moet u JavaScript in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u erop dat u 'Google Maps' in dat geval niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps kunt u vinden op de volgende link: www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.htmlUitgebreide informatie over transparantie en keuzemogelijkheden alsmede het privacybeleid is beschikbaar in het privacycenter van google.com op: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

Trengo

Trengo: omnichannel communicatieplatform (beheer van contactaanvragen en communicatie);
Dienstverlener: Trengo B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht, Nederland;
Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR);
Website: https://trengo.com/;
Privacybeleid: https://trengo.com/privacy-statement;
Overeenkomst gegevensverwerking: Verstrekt door de dienstverlener
Nadere informatie: https://trengo.com/gdpr

Gebruik van andere actieve inhoud

Op onze websites wordt actieve inhoud geïntegreerd, waaronder JavaScript, ActiveX en andere besturingselementen en scripttalen met uitvoerende elementen. U kunt deze uit veiligheidsoverwegingen te allen tijde uitschakelen in de browserconfiguratie. Onze websites zijn ook zonder JavaScript navigeerbaar.

Doorgifte van gegevens aan derden

STILL Intern Transport B.V. biedt haar diensten ook samen met geselecteerde partners aan. Deze zijn verplicht zich te houden aan dezelfde strenge bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en maken tevens deel uit van het privacyconcept van STILL Intern Transport B.V.. Doorgifte van gegevens aan derden vindt alleen plaats binnen het kader van de wettelijke vereisten (bij de verwerking van bestelgegevens, bijv. online bestellingen) en alleen voor zover dit in de privacyverklaring is vastgelegd. Wij geven de gegevens van gebruikers alleen door aan derden als dit bijv. op grond van art. 6, lid 1, sublid b van de AVG voor contractuele doeleinden of op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 2, lid 1, sublid f van de AVG voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is. Overige gegevens, zoals vrijwillig verstrekte informatie over interesses, worden door STILL Intern Transport B.V. niet doorgegeven aan derden. Er vindt alleen doorgifte van persoonsgegevens plaats aan overheidsinstanties of autoriteiten als dit wettelijk of juridisch verplicht is.

Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verwerking die in deze privacyverklaring wordt beschreven, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Uw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de AVG hebt u het recht om de door u aan ons verleende toestemming in te trekken, indien hiervoor aan de wettelijke vereisten is voldaan. Daarnaast beschikt u over de volgende rechten:

 • het recht om uitsluitsel te krijgen over welke persoonsgegevens van u al dan niet door ons worden verwerkt alsmede het recht om in schriftelijke of digitale vorm inzage te krijgen in de gegevens die van u of van uw pseudoniem zijn opgeslagen indien u daarom verzoekt, conform art. 15 van de AVG;
 • het recht om rectificatie of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, indien deze onjuist of onvolledig zijn - ook middels een aanvullende verklaring -, conform art. 16 van de AVG;
 • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen ('recht op vergetelheid') conform art. 17 van de AVG, voor zover er geen sprake is van een wettelijke of contractuele bewaartermijn of andere wettelijke verplichtingen of rechten om de gegevens langer te bewaren; indien de persoonsgegevens door STILL GmbH worden gepubliceerd en onze onderneming als verantwoordelijke volgens art. 17, lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, dan zal STILL GmbH met inachtneming van de beschikbare technologie en implementatiekosten passende maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming van STILL GmbH zal in individuele gevallen de benodigde maatregelen treffen. Indien het wissen van de persoonsgegevens op grond van wettelijke voorschriften niet is toegestaan, worden uw gegevens door ons in plaats daarvan geblokkeerd, zodat deze alleen toegankelijk zijn om uitvoering te geven aan verplichte wettelijke voorschriften.
 • het recht op beperking van de verwerking conform art. 18 van de AVG;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 van de AVG; daarbij hebt u het D441recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt bovendien het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is en de overdracht geen afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.
 • het recht om een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een dergelijke klacht met name indienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of bij de hoofdvestiging van onze onderneming.

Recht van bezwaar

Als u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt voor de interne doeleinden van STILL Intern Transport B.V., hebt u als gebruiker op grond van art. 21, lid 2-4 van de AVG het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen dit gebruik en deze verwerking. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar datenschutz@kiongroup.com. Het bijzondere geval van een wettelijk voorgeschreven blokkering van gegevens in plaats van het wissen van gegevens conform art. 17-19 van de AVG blijft hierbij onverminderd van kracht.

Gegevensbeveiliging

STILL Intern Transport B.V. neemt voortdurend passende technische maatregelen en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeoorloofde bekendmaking of inzage. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Behalve dat onze bedrijfsomgeving wordt beveiligd, passen wij bijvoorbeeld op ons volledige webplatform een encryptieprocedure toe. Alle gegevens die door u persoonlijk worden verzonden, inclusief uw betalingsgegevens, worden beveiligd met het algemeen gangbare en veilige SSL-protocol (Secure Socket Layer), om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. SSL is een veilige en beproefde standaard die bijvoorbeeld ook wordt toegepast bij online bankieren. U herkent een veilige SSL-verbinding onder andere aan het dichte slotje in uw browser en de adresregel die begint met 'https'.

Niettemin wijzen wij u erop dat aan de verzending van gegevens via internet altijd fundamentele veiligheidsrisico's zijn verbonden (bijv. bij communicatie per e-mail), zodat absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden niet kan worden gegarandeerd.

Voorbehoud

STILL Intern Transport B.V. behoudt zich het recht voor deze richtlijnen voor gegevensbescherming, met inachtneming van de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Alle aanpassingen worden op onze website gepubliceerd. Nieuwe privacybepalingen worden van kracht op het moment van publicatie. Wij raden u aan deze website regelmatig te bezoeken om de laatste versie te bekijken.

Laatst bijgewerkt: december 2020

Lees onze Gebruiksvoorwaarden