Het STILL Team

Het STILL Team

Samenhorigheid is onze specialiteit

Een goede bedrijfscultuur is absoluut een concurrentie voordeel en onze teamgeest is een cruciale succesfactor.

Onder een goede bedrijfscultuur verstaan we, wanneer de verkoper de klant na de aankoop met dezelfde zorg en aandacht behandelt als voorheen. En wanneer de medewerkers samen een gezamenlijk doel nastreven en elkaar met al hun kracht helpen.

Onze bedrijfscultuur bij STILL wordt beïnvloed door onderlinge samenwerking. We werken als een team - we zijn toegewijd en coöperatief.

  • Toegewijd: zorgvuldigheid en vooruitdenken
  • Coöperatie: op elkaar kunnen vertrouwen