Automatisch werkeloos?

Over het conflict tussen automatisering en personeel in de intralogistiek

Als het gaat om automatisering is de eerste gedachte vaak "automatisering vernietigt banen!". Automatisering dient een systematische optimalisatie van processen en heeft dus ongetwijfeld effect op de medewerkers. De effecten zijn echter niet eenzijdig negatief, maar moeten gedifferentieerd worden bekeken.

Belangrijke aspecten in het spanningsveld tussen automatisering en personeel zijn: toegevoegde waarde inzet van werknemers, ergonomische werkplekken, werkverlichting voor werknemers en compensatie voor het tekort aan geschoolde werknemers*. De demografische veranderingen en de migratie van mensen op het platteland naar de steden spelen een enorme rol in de beschikbaarheid van arbeidskrachten.

Einsatzbild

Compensatie voor het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten

Gekwalificeerd personeel is de belangrijkste resource van een bedrijf. De focus van automatisering ligt niet op het reduceren van personeel, maar op het efficiënter inzetten van bestaande resources met toegevoegde waarde.

Het resultaat is geen verplaatsing van werk, maar een verschuiving naar taken die creativiteit en deskundigheid vereisen. In het ideale geval profiteren de werknemers van de doorontwikkeling binnen het bedrijf, omdat er nieuwe taken en verantwoordelijkheden worden gecreëerd, bijvoorbeeld voor een productielijn. Zo zijn er sectiesupervisors die verantwoordelijk zijn voor alle logistieke activiteiten in een productieafdeling. Ook nieuwe vakgebieden zijn mogelijk, bijvoorbeeld de combinatie van logistiek medewerker en mechatronicus. Ook het thema digitalisering speelt een grote rol en creëert potentiële werkomgevingen die bijzonder interessant zijn voor jonge werknemers.


Focus op waardevermeerdering en training

Intralogistiek wordt geconfronteerd met een aanhoudend tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Of het nu gaat om chauffeurs of magazijnmedewerkers - er is dringend behoefte aan personeel. Een van de redenen hiervoor is de vaak hoge kosten en tijdsdruk die bepalend zijn voor de lonen en werktijden.

Analyse van de behoeften

Onze aanbieding voor het gezamenlijk opstellen van concepten en specificaties

Samen beantwoorden we de vraag: welk automatiseringspotentieel ligt er in uw magazijn- en productielogistiek - en wat moet uw geautomatiseerde systeem uiteindelijk bereiken?

Resultaat: Individuele specificaties op basis van uw wensen, die u kunt gebruiken voor uw offerte. Het specificatieblad is de technische basis voor uw automatiseringsconcept.

 

Automatisch succesvol
Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Werkplekoptimalisatie: werkomgeving en ergonomie

Zowel het gebrek aan personeel als de stijgende gemiddelde leeftijd van het personeel in de intralogistiek zijn voor bedrijven aanleiding om te investeren in meer ergonomische werkomstandigheden. Het doel is vooral om de fysieke belasting te verminderen. In de meeste gevallen gaat het daarbij in de eerste plaats om het gebruik van moderne magazijntechniek in termen van bediening en comfort, maar op de lange termijn heeft dit ook gevolgen voor de processen zelf. Deze investeringen hebben een positief effect op de werknemerstevredenheid, het ziekteverzuim, de kwaliteit van het werk en de werving.


Automatisering betekent verandering betekent betrokkenheid

Het succes van een automatiseringsproject hangt af van de acceptatie van de medewerkers. Ze zullen de automatisering alleen ondersteunen als hun werkplek er niet door in gevaar wordt gebracht. Voor het bedrijf is het daarom belangrijk om de medewerkers in een vroeg stadium te betrekken en de bezwaren en angsten weg te nemen. Als de medewerkers de toegevoegde waarde voor zichzelf en het bedrijf kennen, zullen ze de nieuwe technologie uiteindelijk begrijpen, als werkverlichting zien en de verandering ondersteunen.


Vragen over automatisering

Met onze expertise ondersteunen wij u bij de analyse van uw processen en inventariseren wij het automatiseringspotentieel om uw bedrijf voor te bereiden op de toekomst.


Wij sturen u graag onze gratis whitepaper over de invoering van geautomatiseerde routetreinen als download.

Regel een callback

Aanhef*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Meer over dit onderwerp


Routetrein-oplossingen van STILL