Gezondheid en veiligheid komt op de 1e plaats

STILL neemt maatregelen

Informatie over het Coronavirus

Welke maatregelen kunt u van STILL verwachten en wat onze klanten nu moeten weten. De snelle ontwikkelingen van de Covid 19-pandemie stellen ons allen voor grote uitdagingen. Op dit punt willen wij u met dit schrijven informeren over de maatregelen die wij hebben genomen om onze bedrijfsvoering te waarborgen en de gezondheid van onze klanten, medewerkers en zakenpartners te beschermen.

Gaat STILL nog steeds fysiek naar afspraken met klanten?

We ondersteunen onze klanten en partners zo goed mogelijk en zijn er voor hen zijn wanneer ze ons nodig hebben. Wij geven er de voorkeur aan om ons advies te verschuiven naar digitale communicatiekanalen om het directe fysieke contact (conform de aanbevelingen van de gerenommeerde gezondheidsinstellingen) zoveel mogelijk te beperken. Vooral videoconferenties zijn voor ons een geschikt instrument om een persoonlijk, effectief en doelgericht contact te onderhouden. Persoonlijke ontmoetingen van medewerkers, klanten en partners die zich in een van de aangegeven risicogebieden bevinden of hebben bevonden, worden vermeden.

Hoe staat het met diensten en overeengekomen onderhouds- en serviceafspraken?

Onze servicemonteurs staan ook in deze uitdagende tijden aan uw zijde als betrouwbare partners. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat onze service-verplichtingen worden nagekomen. Onze toeleveringsketens voor de levering van reserveonderdelen zijn intact. Onze technici zijn zo uitgerust dat onderhoud en reparaties zoals gebruikelijk en in het beste geval bij het eerste bezoek kunnen worden uitgevoerd. Lichte vertragingen in de planning kunnen niet worden uitgesloten in individuele gevallen. In dit geval neemt uw contactpersoon rechtstreeks contact met u op. Onze servicetechnici zijn verplicht zich voor ieder bezoek te melden bij de klant over eventuele speciale veiligheidsmaatregelen en daarnaar te handelen. In het belang van onze medewerkers en onze klanten zullen we proberen om eventuele servicezorgen te bundelen om de noodzaak van meerdere bezoeken in een relatief korte tijd te vermijden.

Welke interne maatregelen zijn genomen om het personeel te beschermen en toch de dagelijkse business in stand te houden?

STILL heeft snel, slagvaardig en uitgebreid gereageerd op de verspreiding van Covid-19. Beginnend met een brede communicatie van hygiënemaatregelen en regels voor persoonlijk contact met collega's (op basis van aanbevelingen van gezondheidsorganisaties zoals het RIVM) Via de oprichting van centrale en lokale crisisteams en om alle niet-essentiële zakenreizen en persoonlijke ontmoetingen te vermijden.

Zo doen we alles wat in ons vermogen ligt om onze medewerkers, klanten en zakenpartners te beschermen en ons bedrijf te vrijwaren. Via een speciaal opgezette informatieportal op het STILL intranet en een continue, proactieve e-mailcommunicatie zorgen wij ervoor dat al onze medewerkers zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden en dat wij er dus op de best mogelijke en vooral veilige manier voor onze klanten kunnen zijn.