STILL Dynamic Pricing

De prijzen voor intern transportmiddelen worden in belangrijke mate bepaald door de productiekosten. Deze worden voornamelijk bepaald door de energie- en grondstofprijzen (met name aardolie, elektriciteit, gas en staal) en de transportkosten (met name aardolie en vracht) . STILL heeft het recht om bij eventuele verhogingen of verlagingen van deze kosten die ontstaan na het sluiten van de overeenkomst maar vóór of tijdens de productie, ook na het sluiten van de overeenkomst de prijs aan te passen, waardoor de prijs kan worden verhoogd of verlaagd. en deze vervolgens aan u te factureren. STILL zal de afzonderlijke kostencomponenten van de productiekosten altijd tegen elkaar afwegen en in geval van een verhoging van individuele kostencomponenten, ook rekening houden met een mogelijke verlaging van andere kostencomponenten (en omgekeerd). De bepalingen van dit lid zijn ook van toepassing op onderdelen/toebehoren (met name batterijen en laders en aanbouwapparatuur) die door STILL worden aangekocht en waarvan de prijzen dienovereenkomstig veranderen na het sluiten van de overeenkomst.

Richtlijn Dynamic Pricing

 • Aanpassing van prijzen worden alleen gedaan als de doorlooptijd van een order bij de fabriek langer is dan 180 dagen. Aan reeds afgegeven levertijden of levertijdsindicaties kunnen geen rechten worden ontleend
 • In geval van aanpassing wordt de prijswijziging doorgevoerd op basis van de ontwikkelingen van de producentenprijs- index zoals gepubliceerd door het Federaal Bureau voor de Statistiek Dstatis ref:61241-0006, productgroep GP09-2822: Vervaardiging van hef- en transportwerktuigen:
  https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data?operation=sprachwechsel&language=en

Prijsaanpassing

De prijsaanpassing gebeurt als volgt:

 • Op basis van uw order wordt er een bestelling geplaatst bij de fabriek. Op dit moment N wordt de orderindex bepaald en gebaseerd op de producentenprijsindex N-2 maanden 
 • 8 weken voor de maand van de eerste door de fabriek bevestigde levertijd D wordt de leveringsindex bepaald en gebaseerd op de producentenprijsindex D-4 maanden 
 • De leveringsindex en de orderindex wordt als volgt vergeleken om de indexvariatie V te bepalen: V=(leveringsindex/orderindex)-1 
 • In geval van een indexvariatie V<+/-3% zal er geen prijsaanpassing worden doorgevoerd 
 • Voor alle hogere variaties wordt de prijs als volgt aangepast: netto orderpijs x (1+variatie) = prijs bij levering

Voorbeeld

Order van € 10.000 netto geplaatst in de maand maart 2021 en levering in de maand oktober 2021:

 • Producentenindex bij order is januari (maart-2) en is 109 
 • Producentenindex bij levering is juni (oktober-4) en is 112,8 
 • Indexvariatie V is: (112,8/109)-1 = 3,4862% 
 • De index stijging met 3,4862% (>+/-3%) leidt tot een aanpassing van de netto prijs met 3,4862%
 • Nieuwe prijs waarvoor de order zal worden gefactureerd, is €10.348,62