06.07.2020

Vakkundig advies als economische succesfactor

Vandaag de vragen van morgen beantwoorden

Hamburg, 1. Juli 2020 – Efficiënte processen, geharmoniseerde intern transportvloten en een winstgevende integratie van nieuwe technologieën. Het zijn belangrijke factoren voor duurzaam economisch succes binnen de intralogistiek. Vakkundig advies is hierbij onmisbaar. Voor STILL is dit al 100 jaar een ondersteunende pijler van de bedrijfsfilosofie. En een belangrijk onderdeel van langdurige klant-, of beter, partnerrelaties. Het intralogistiek advies van STILL leverde een belangrijke bijdrage aan een veranderd begrip van uitgebreide procesgerelateerde logistieke concepten.

Vakkundig advies als economische succesfactor - voor STILL is deskundig advies al 100 jaar een ondersteunende pijler van de bedrijfsfilosofie en een belangrijk onderdeel van langdurige klant-, of beter partnerrelaties.

Complexe uitdagingen vragen om individueel overleg. En oplossingen op maat worden gecreëerd op basis van gedetailleerde analyses. Deze overtuigingen zijn de pijlers van het intralogistieke advies waarmee STILL sinds 2017 integrale procesoplossingen biedt die verder gaan dan product- of systeemadvies.

Intralogistiek advies bij STILL - een succesverhaal met toekomst

In nauwe samenwerking met de klant combineren de specialisten van STILL alle elementen van de goederen- en informatiestromen tot een intelligent logistiek concept. STILL gaat hierbij uit van een vierstappenplan. Zorgvuldige dataregistratie, waarbij de wensen en behoeften van de klant exact worden vastgelegd, wordt gevolgd door een uitgebreide analyse, die een betrouwbare basis vormt voor de planning. Tijdens de derde stap - de optimalisatie - worden bestaande logistieke processen zodanig aangepast en gestructureerd dat ze optimaal voldoen aan de huidige en toekomstige eisen én alle voorwaarden creëren voor duurzaam en langdurig succes. De vierde stap is het concept, dat de klant een oplossing op maat biedt. Transparantie, duidelijkheid en haalbaarheid hebben hier prioriteit. “We ontwikkelen alleen concepten die voldoen aan de eisen, maar ook aan de huidige mogelijkheden van de klant. Alleen zo stellen we onze klanten in staat om in de toekomst zelfstandig te handelen. Een exacte analyse en duidelijke communicatie zijn hierbij onmisbaar”, verklaart Marina Hein, Senior Director Advanced Applications bij STILL.

Toenemende complexiteit leidt tot een groeiende behoefte aan advies

Het succes van de nog jonge adviesafdeling spreekt voor zich. Jaarlijks voert het zeskoppige team van logistieke specialisten al zo'n 20 internationale adviesprojecten uit. Driekwart daarvan bevat vragen over automatisering en de implementatie ervan in de toekomst. De behoefte aan advies neemt voor veel bedrijven toe, zeker gezien de steeds complexer wordende intralogistieke processen en magazijnen.

Hein: “Klanten profiteren van onze uitgebreide ervaring en competentie op het gebied van procesoptimalisatie, route- en magazijnplanning en automatisering. Tegelijkertijd hebben succesvolle referentieprojecten een sterke aantrekkingskracht door hun meetbaar economisch succes. De successen dragen ertoe bij dat logistiek meer en meer als economische succesfactor wordt gezien.”

Vakkundig advies verlaagt de kosten en maakt groei mogelijk

Voor een groeiend aantal bedrijven is duidelijk dat geoptimaliseerde intern transportvloten, systemen en processen een waardevolle investering in de toekomst vormen. Ze maken een efficiënt magazijnbeheer mogelijk, reduceren de benodigde ruimte en verkorten transportwegen. Zo creëren ze de voorwaarden voor economisch succes en groei. En hoe meer er bij de planning van nieuwe projecten of herstructureringen rekening wordt gehouden met individuele eisen en industriestandaards, des te beter er kan worden geanticipeerd op de uitdagingen van de toekomst. En des te beter deze kunnen worden geïmplementeerd. “Voor de megatrend automatisering betekent dit bijvoorbeeld, dat er nu al voorwaarden worden gecreëerd voor klanten, die hen in de toekomst in staat stellen om automatiseringselementen te integreren in hun procesorganisatie”, legt Hein uit.

Soms vragen onvoorziene situaties om een snelle reactie. Ook hier biedt STILL mogelijkheden, zoals online advies, snel advies voor acuut noodzakelijke procesaanpassingen of advies ter plaatse op korte termijn.

Van technisch tot procesmatig advies

Hoewel de huidige adviesafdeling van STILL nog relatief jong is, heeft de diepte en de kwaliteit van het advies een 100-jarige geschiedenis. Oprichter Hans Still wist al dat geoptimaliseerde processen belangrijke pijlers zijn voor economisch succes. En dat ‘geoptimaliseerd’ altijd ‘individueel’ betekent. Daarom heeft STILL zich altijd gericht op het bieden van innovatieve oplossingen voor elke uitdaging, op basis van individueel advies. De eerste grote bestelling van het nog jonge bedrijf – aan het einde van de jaren ’40 was een geïndividualiseerde elektrische trekker voor de Deutsche Bundesbahn. De EK 2000 is smal, wendbaar en flexibel en op maat aangepast aan de smalle ruimte die beschikbaar is op perrons en laadsporen.

In de loop der jaren veranderden de transportlogistiek en de behoeften van klanten. Daarmee groeide ook de STILL-portefeuille. Steeds complexere magazijnen vragen om voertuigconcepten en adviesdiensten die nóg sterker zijn afgestemd op branche- en klantspecifieke processen. STILL ontwikkelde een modulair systeem, dat – in combinatie met de diepgaande technische en industriële kennis van de STILL experts – een configuratie van STILL trucks exact op maat mogelijk maakt.

Productoptimalisatie in digitaal self-management

Sinds 2012 zijn STILL klanten ook in staat om hun vloot digitaal en zelfstandig te beheren en continu te optimaliseren. Intelligente webapplicaties, zoals de STILL neXXt fleet, maken dit mogelijk. Alle truckdata worden gebundeld en overzichtelijk gemaakt. De inzet van de intern transportvloot is daarmee op elk moment en vanaf iedere locatie inzichtelijk, zodat klanten capaciteiten kunnen optimaliseren en servicewerkzaamheden op het optimale moment in hun eigen proces kunnen integreren.