09.12.2022

Topklassering STILL bij ‘milieuverantwoordelijkheid’ en ‘arbeids- en mensenrechten’

Goud voor STILL van EcoVadis

Hamburg, december 2022 – Het toonaangevende evaluatieplatform EcoVadis heeft STILL opnieuw het gouden duurzaamheidscertificaat toegekend. Met name op de evaluatiegebieden ‘milieuverantwoordelijkheid’ en ‘arbeids- en mensenrechten’ onderscheidt STILL zich duidelijk in de benchmark.

Goud voor toonaangevende intralogistieke leverancier: STILL heeft opnieuw het gouden duurzaamheidscertificaat ontvangen van het prestigieuze evaluatieplatform EcoVadis.

Al ruim tien jaar wordt STILL regelmatig beoordeeld door EcoVadis. In het verleden werden daarbij al zeer goede resultaten geboekt. Dit jaar krijgt STILL opnieuw het gouden duurzaamheidscertificaat. STILL heeft bijzonder sterke vooruitgang geboekt bij de strategische uitvoering van ‘milieumanagement’ en ‘arbeids- en mensenrechten’, oordeelt EcoVadis. Op beide gebieden werd een verbetering bereikt van 10 beoordelingspunten ten opzichte van het eigen resultaat van vorig jaar. Daarmee behaalde STILL in deze categorieën meer dan twee keer zoveel punten als het gemiddelde van alle door EcoVadis beoordeelde bedrijven.

Innovatieve managementsystemen borgen ecologische en sociale normen

De klemtoon van de positieve beoordeling ligt op de ingevoerde managementsystemen, die op betrouwbare wijze de consequente toepassing van de bedrijfswaarden en -richtlijnen volgen - door deze meetbaar te maken en transparant te documenteren. De systemen worden door EcoVadis beoordeeld als bijzonder innovatief en geavanceerd. “In het afgelopen jaar hebben we opnieuw belangrijke stappen gezet om onszelf en onze bedrijfsprocessen duurzaam te ontwikkelen wat betreft belangrijke toekomstige onderwerpen als milieubeleid en arbeidsomstandigheden”, vertelt Frank Müller, Senior Vice President STILL Brand Management. “De nadruk ligt op een strategische aanpak en het evalueren en voortdurend optimaliseren van processen. Het feit dat dit op deze manier succesvol en gewaardeerd is, is een grote bevestiging van ons werk en een grote motivatie om consequent en met veel overtuiging op deze weg door te gaan.”

Cirkel van theorie, praktijk, evaluatie en optimalisatie

De systematische aanpak blijkt goed uit bijvoorbeeld het geïntegreerde milieubeheer van STILL. Het gevoerde beleid bepaalt dat de emissies in het hele bedrijf moeten worden verminderd in overeenstemming met de nationale wetgeving. Om dit te bereiken voerde STILL afgelopen jaar een groot aantal maatregelen door. Zo is de overstap op LED-verlichting doorgezet en werd een optimale beheersing van het stadsverwarmingsnet gerealiseerd. De consequente uitvoering en de daaruit voortvloeiende resultaten worden voortdurend geëvalueerd en gedocumenteerd. Verdere optimalisatiemogelijkheden worden in kaart gebracht voor aanvullende maatregelen in het komende jaar. Zo zorgt STILL er enerzijds voor dat de richtlijnen in de praktijk worden nageleefd, en anderzijds dat de uitgevoerde maatregelen op succes worden gecontroleerd en indien nodig worden aangepast.

Verantwoordelijk handelen als basis voor succesvol ondernemen


Economisch handelen in harmonie met ecologische, ethische en sociale normen is in toenemende mate het speerpunt van verantwoord ondernemen en wordt steeds vaker een kwaliteitslabel voor bedrijven. Daarmee is het tevens een onderscheidende factor in de wereldwijde concurrentie om klanten, opdrachten en werknemers. Maximale transparantie in de hele waardeketen is essentieel. Net als een verantwoord gebruik van grondstoffen, van productie tot afvalverwerking, en het waarborgen en stimuleren van hoge sociale en veiligheidsnormen bij leveranciers en partners. Bij STILL zijn die normen stevig verankerd in de bedrijfsmissie en worden ze voortdurend gecontroleerd en doorontwikkeld. “Zorgvuldig gebruik van resources en respectvol omgaan met elkaar zijn essentiële voorwaarden voor een succesvolle en zekere toekomst. Wij geven als bedrijf graag het goede voorbeeld door onszelf en onze processen voortdurend ter discussie te stellen, ze verder te ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie te ontdekken”, aldus Frank Müller. De regelmatige toetsing van de MVO-normen door het onafhankelijke ratingbureau EcoVadis is een belangrijk onderdeel van deze strategie.

Over EcoVadis


Het onafhankelijke beoordelingsbureau EcoVadis stelt als doel de milieu- en sociale praktijken van bedrijven te ondersteunen. Daarbij volgt het bureau de tien principes van het VN Global Compact. Sinds de oprichting in 2007 vertrouwen meer dan 20.000 gerenommeerde bedrijven op de expertise van EcoVadis bij het verminderen van risico's, het bevorderen van innovatie en het creëren van vertrouwen en transparantie tussen zakenpartners. Inmiddels worden bedrijven uit 95 landen beoordeeld op meer dan 150 categorieën en 21 MVO-criteria. De beoordeling wordt uitgevoerd door de MVO-experts van EcoVadis. Zij beoordelen in een enquête de oplossingen van bedrijven volgens internationale normen, zoals de Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 en de richtlijnen van het Global Compact. De enquête is steeds afgestemd op de landen waarin de bedrijven actief zijn - rekening houdend met de sector en de omvang van het bedrijf. Ook worden de beoordelingen gebaseerd op begeleidende documenten en op informatie van openbare instanties en aandeelhouders (NGO's, vakbonden, pers).