01.07.2024

Slimme logistieke processen voor langdurige flexibiliteit

Intralogistieke procesoptimalisatie met STILL

Hendrik-Ido-Ambacht, Juli 2024 – Flexibele productie, kleine batchgroottes, maximale efficiëntie en de best mogelijke veiligheid voor werknemers, voertuigen en goederen. En dat alles bij een constant toenemende concurrentie en kostendruk. Het zijn uitdagingen waar veel bedrijven mee te maken hebben. Procesoptimalisatie op maat is een essentiële voorwaarde voor een duurzame verhoging van efficiëntie, schaalbaarheid en flexibiliteit op lange termijn. STILL begeleidt bedrijven bij het slim optimaliseren van hun logistieke processen.

Smart geoptimaliseerde processen van goederenontvangst tot verzending vormen de basis voor een structurele efficiencyverhoging, flexibiliteit op lange termijn en schaalbaarheid.

In grillige en dynamische tijden vraagt succes op lange termijn om een hoge mate van flexibiliteit en de bereidheid om snel en voortdurend in te spelen op veranderende omstandigheden, behoeften en voorwaarden. Naast snellere en foutloze processen kan dit betekenen dat de productie in een zo kort mogelijke tijd moet worden opgeschaald, dat korte productiecycli met kleine batchaantallen moeten worden gerealiseerd en dat processen en toeleveringsketens elke keer weer flexibel moeten worden aangepast.

Slimme processen als sleutel voor flexibiliteit en schaalbaarheid

Capaciteitsuitbreidingen, krachtigere trucks, meer werknemers of een grotere onafhankelijkheid door geautomatiseerde processen - het zijn stuk voor stuk puzzelstukjes van een geoptimaliseerde productie. Voor duurzame groei en succes op lange termijn zijn nauwkeurig geoptimaliseerde processen op elk vlak essentieel: van binnenkomende goederen tot laad- en transportprocessen. “Slimme processen creëren speelruimte op de lange termijn en vormen het stabiele fundament dat een bedrijf alle vrijheid geeft om op de lange termijn flexibel en wendbaar te handelen”, legt Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service STILL EMEA, uit. Als processen, transportroutes en transferpunten bij de inkomende goederen duidelijk zijn gedefinieerd en bijvoorbeeld geautomatiseerde voertuigen en intelligente stellingsystemen soepel op elkaar inspelen, wordt de beschikbare ruimte optimaal benut en stijgt de capaciteit. Bovendien neemt het risico op ongelukken aanzienlijk af. En als de vraag groeit, kunnen er meer voertuigen met hogere snelheden worden geïntegreerd of kunnen er op elk moment stellingen worden toegevoegd zonder de processen te veranderen. Hetzelfde geldt voor opslag, orderverzamelen, productiebevoorrading, verzending en goederenuitgifte. Als het benodigde materiaal niet alleen just-in-time, maar ook just-in-sequence bij de productielijn komt - efficiënt gebundeld en voorgemonteerd - kan er efficiënt en zonder onderbreking worden gewerkt. Verstoringen of vertragingen door kruisende voertuigen of mensen worden tot een minimum beperkt. Als alle relevante documenten voor de levering van eindproducten compleet, eenduidig en goed zichtbaar zijn, daalt het foutpercentage, stijgt de verwerkingscapaciteit en ontvangen tevreden klanten hun leveringen zo snel mogelijk.

Ervaren experts begeleiden bedrijven op weg naar slimme processen

Ondanks de onmiskenbare toegevoegde waarde van slimme processen, zijn veel bedrijven huiverig om procesoptimalisering op te pakken. Ze moeten immers een stap terug doen in de hectische dagelijkse productieroutine om vertrouwde workflows en ingeburgerde processen onder de loep te nemen. Tegelijkertijd is slimme logistieke optimalisatie sterk afhankelijk van individuele randvoorwaarden, eisen en doelen. Er is geen pasklare oplossing. STILL begeleidt klanten op hun weg naar slimme logistieke processen: in partnerschap, individueel en transparant, en met jarenlange ervaring en een hoog niveau van consulting expertise. Gebaseerd op een gedetailleerde inventarisatie en analyse van de bestaande goederenstromen en logistieke processen, worden eerst de sterke punten, het potentieel en de optimalisatiebehoeften in kaart gebracht. Hieruit worden vervolgens individuele aanbevelingen voor actie gedistilleerd, variërend van kleine aanpassingen tot uitgebreide herstructureringen op alle magazijngebieden. “Het onder de loep nemen en aanpassen van bestaande processen vergt bereidheid om te veranderen en kan in sommige gevallen aanzienlijke aanpassingen tot gevolg hebben”, vertelt Heydenreich. “Geoptimaliseerde processen en de implementatie van innovatieve technologieën vormen echter de sleutel tot meer productiviteit, flexibiliteit en schaalbaarheid en zijn op de lange termijn kostenbesparend.”

Digitale managementsystemen maken processen transparant

Een transparante procesanalyse is onlosmakelijk verbonden met procesoptimalisatie. Hoe meer kennis bedrijven hebben over hun eigen processen, voorraden en uitdagingen, hoe gerichter en dus succesvoller optimalisaties kunnen worden doorgevoerd en hoe beter er kan worden ingespeeld op veranderingen. STILL gebruikt hiervoor digitale goederenstroom- en vlootbeheersystemen. Elke afzonderlijke processtap wordt realtime in kaart gebracht en verschillende stukjes informatie worden op een slimme manier tot één transparant geheel gekoppeld. Als bijvoorbeeld tot in detail bekend is hoe trucks worden ingezet, hoe lang orderverzamelaars per pick nodig hebben en welke goederen zich in welk stellingvak en in welke hoeveelheid bevinden, kan een vloot nauwkeurig worden samengesteld - niet alleen qua omvang, maar ook qua samenstelling, configuratie en taken van de individuele voertuigen.

Om een indruk te geven hoe het magazijn kan veranderen dankzij slimme processen en innovatieve technologieën, hebben de logistieke specialisten van STILL een heldere en overzichtelijke presentatie gemaakt, inclusief dynamische voor- en na-animaties. Ook de STILL blog ‘Level up! Smart processes in intralogistics’ biedt diepgaande, praktische informatie.