Veiligheid check

De veiligheidscontroles omvatten alle tests van vorkheftrucks, aanbouwapparatuur, laders, batterijen en stellingen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, de richtlijnen van de beroepsvereniging of de aanbevelingen van de fabrikant. Aangezien deze controles gebaseerd zijn op verschillende principes, verwijzen wij u naar de afzonderlijke rubrieken hieronder voor de relevante informatie.

 

Het doel is het hoogst mogelijke veiligheidsniveau voor uw vorkheftrucks, chauffeurs/personeel, magazijn en goederen te garanderen.

 

In alle gevallen is STILL in staat om op verzoek te voorzien in termijnbewaking. Wij zorgen ervoor dat alle richtlijnen strikt worden nageleefd. Controles kunnen vaak worden gecombineerd met onderhoud, waardoor u tijd en geld bespaart.

Neem contact met ons op

Meer weten? Neem contact met ons op.

Contact

+31 78 684 520 0

Meer weten: Veiligheidcontroles

Uw lokale contactpersoon zal uw vragen graag beantwoorden.

Aanhef*