Verklaring gegevensbescherming

STILL verplicht zich om bij de omgang en de verwerking van uw gegevens de geldende wettelijke voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens in acht te houden.

Algemene leveringsvoorwaarden

Van toepassing zijn onze algemene leveringsvoorwaarden vastgesteld door de B.M.W.T. en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 januari 2008

Algemene leveringsvoorwaarden