Algemene voorwaarden

Levering: af Wijnegem
Transportkosten: € 35 per stuk
BTW: 21% ten uwen laste
Betaling: netto contant bij ontvangst factuur

 

Art. 3 Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt door bankoverschrijving na ontvangst van een factuur. Alle getoonde prijzen zijn nettoprijzen, d.w.z. exclusief btw. Deze wordt vermeld op de factuur.

Voor de betaling via Paypal verwijzen wij naar de Algemene voorwaarden van Paypal. Overige privacy-informatie van PayPal kunt u vinden op:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Art. 9 Gegevensbescherming/Gedragscode

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan en in principe alleen voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Zie ons privacybeleid.

De contracttekst wordt door ons niet opgeslagen en kan na voltooiing van het bestelproces niet meer worden opgeroepen. U kunt deze algemene voorwaarden printen en/of opslaan.

In het kader van onze verplichting conform art. 246 § 3 punt 5 van de Duitse Invoeringswet inzake het burgerlijk wetboek (EGBGB) wijzen wij erop dat wij ons niet hebben verplicht tot naleving van speciale gedragscodes.

Art. 10 Slotbepalingen

Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Indien u handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van koophandel (HGB), een rechtspersoon naar Duits publiek recht of een speciaal investeringsfonds naar Duits publiek recht, geldt Hamburg als de bevoegde rechtbank.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Er wordt tevens verwezen naar de Europese verordening voor onlinebeslechting van consumentengeschillen.

Cookie Panel

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring en onze dienstverlening aan u te verbeteren. Indien u hiermee akkoord gaat, kunt u uw bezoek aan de pagina voortzetten, of u kunt ons privacybeleid bekijken voor meer informatie. Privacybeleid.